Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Att vara hållbar är att bry sig

Solcellsanläggningar kan med fördel monteras på taken till större fastigheter och därmed bidra till den hållbara energiproduktionen. Det är inget nytt i Trelleborg, där det kommunala energibolaget sedan många år stöttar en sådan utveckling. Som samhällsnyttig aktör ser Trelleborgs Energiförsäljning nu även till nästa stora fråga inom energibranschen – utveckling av laddinfrastruktur för elbilar.

Trelleborgs Energiförsäljning, Tefab, har en lång tradition som miljökämpe. Företaget har köpt in och sålt enbart förnybar el från sol, vind och vatten under många år, och har även varit med och byggt upp anläggningar för förnybar mikroproduktion på hemmaplan, närmare bestämt solcellsanläggningar runtom i Trelleborg.
– Solcellsproducerad el står förvisso fortfarande för en ganska liten del av Sveriges energimix, men den är inte försumbar. Allteftersom tekniken utvecklas och solceller blir mer kostnadseffektiva ökar också intresset för att satsa på dessa anläggningar. Vi kommer att fortsätta arbetet här, lovar vd:n Johan Sigvardsson.
Parallellt pågår en omfattande utveckling inom transportbranschen. Den kommer att få en direkt konsekvens på energibranschen då målet är att betydligt fler elbilar ska rulla på Sveriges vägar inom bara några år. För att det ska vara möjligt krävs en fullt utbyggd och pålitlig laddinfrastruktur.
– En del av vår vision är att arbeta proaktivt och vi ska långsiktigt vara en möjliggörare för tillväxt i vår region. Att vara drivande i utvecklingen av elbilarnas grundläggande infrastruktur är därför en självklarhet för oss, fortsätter Johan, som gläder sig åt ett antal nya laddprojekt runtom i Trelleborg.

Bransch i förändring
Att vara hållbar är att bry sig om samhället och nästa generations förutsättningar. Därför söker Tefab utveckla fler samarbeten med näringslivet. Laddstolpar och solcellsanläggningar är exempel på projekt som redan pågår, men enligt Johan Sigvardsson kan det i framtiden bli fråga om ännu fler kontaktytor för samarbete.
– Energibranschen står under stor förändring och samtidigt pågår ett teknikskifte inom transportbranschen. Det kommer i sin tur att bana väg för helt nya branscher och här måste vi vara lyhörda. Eldriften i sig kommer också att förändras och därför måste den laddinfrastruktur som byggs idag vara framtidssäkrad, påpekar Johan.

Banar väg för utveckling
Att Tefab kan erbjuda 100 procent förnybar el och dessutom klarar att hålla konkurrenskraftiga priser gör företaget till en mycket attraktiv leverantör på en väldigt konkurrensutsatt marknad. Låga energipriser är ett viktigt bidrag till det regionala näringslivets utveckling.
Samtidigt bidrar Tefab till lokal utveckling genom att stötta föreningar och allmännyttiga projekt. Tefab utmärker sig även genom att vara ett av få eller möjligen landets enda energiförsäljningsbolag som ger återbäring till sina kunder. Som kommunalt bolag kan Tefab dessutom garantera att delar av vinsten kommer invånare i Trelleborg tillgodo på ett eller annat sätt.