Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Att väva ihop en positiv framtidsstad

Vi har något stort på gång i Göteborg. Vi är på väg att lyfta stan till en helt ny nivå.

Ser man sig om i Europa sticker Göteborg ut med sin offensiva framtidsagenda. När man kombinerar infrastrukturinvesteringarna i Västsvenska paketet med stadsutvecklingen i Älvstaden-projektet – och dessutom räknar in alla andra satsningar i stan – får man en spännande bild av framtidens Göteborg.

Någonstans kring år 2030-2035 kommer stan ha genomgått en genomgripande moderniseringsprocess. Det nya Göteborg kommer att ha en lång rad nya kvaliteter. Det är inte många städer som har en så positiv utvecklingskurva framför sig.

I det nya Göteborg kommer det vara enklare att förflytta sig, arbeta och göra affärer. Stadsmiljöerna kommer att vara mer öppna, funktionella och levande. För första gången på 100 år kommer stadsbebyggelsen och vattnet att ha ett nära och dynamiskt samspel.

Till grund för utvecklingsprocessen ligger ett tydligt hållbarhetstänkande. Företagen kommer få viktiga fördelar av att staden blir mer effektiv och att arbetsmarknadsregionen blir större. Det säkrar den ekonomiska hållbarheten. Miljön kommer att gynnas av att kollektivtrafiken stärks och att staden blir tätare. Det säkrar den ekologiska hållbarheten.

Vad jag är bekymrad för är den sociala hållbarheten. Där behöver vi skapa en bättre framtidsplan. Precis som på andra håll i Sverige, Europa och världen har klyftorna i Göteborg vuxit under ganska lång tid. Detta är illa. En rad studier har visat att ökad jämlikhet ger massor av bra saker: högre tillväxt, bättre folkhälsa, stärkt tillit, vassare utbildningsresultat etc. Därför är det ditåt vi behöver gå.

Vi måste nu aktivt och konsekvent utnyttja utvecklingsprocessen till att väva ihop staden igen. Det kommer framöver att finnas många möjligheter att bryta segregationen och skapa ett mer jämlikt Göteborg. De möjligheterna får vi inte missa. Vi har kommit en bit på vägen i vår jämlikhetssatsning, men har fortfarande mycket kvar att uträtta.

Ann-Sofie Hermansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande, Göteborg