Ons 21 feb / År 42 / Nr 5 2023

Åtta hamnar står till industrins förfogande i Örnsköldsvik

Örnsköldsvik är en industrikommun och en gammal hamnstad som ligger strategiskt placerad vid Öviksfjärden med en fin och djup farled ända fram till stadskärnan. Många regionala företag har byggt upp sina verksamheter kring Örnsköldsvik just tack vare de goda möjligheter som finns för import och export via sjöfart.

Det kommunala bolaget Örnsköldsviks hamn och logistik förfogar inte bara över åtta hamnar runtom i kommunen utan bedriver färjetrafik och en kombiterminal. Det gör bolaget till en heltäckande logistikpartner – och det med enbart en handfull anställda som sköter den dagliga driften av såväl hamnverksamhet som färjetrafik till kommunens bebodda öar höga kusten.
– De flesta av våra kajer hör till industrihamnar med en eller ett par större kunder. Vår verksamhet bygger uteslutande på långvariga kontakter och främsta fokus för oss är att utveckla våra tjänster för befintliga kunder, förklarar vd Christer Ögren.

Ny hamnutredning ska effektivisera
Till förfogande för hamnverksamheten finns Hörneborgs hamn, Alfredshemskajen, Domsjö kaj, Oljehamnen, Framnäskajen, Shell-kajen, Köpmanholmens hamn samt i begränsad omfattning Stadskajen. I skrivande stund pågår en hamnutredning i syfte att effektivisera verksamheten. Målet är att på sikt kunna ta in större fartyg till förmån för befintliga kunder, industrikunder och lagringskunder.
– Vi har för avsikt att skapa nya ytor och kajlängd som möjliggör lastning och lossning av större fartyg. Dessutom kommer vi nog att på sikt gå över till containerhantering vilket vi inte haft tidigare. Vi har ingen nybyggnation igång i dagsläget men den nya planen som vi utarbetar nu kommer att ligga till grund för hur hamnverksamheten ska utvecklas under kommande fem till åtta år, berättar Christer Ögren.
Örnsköldsviks hamn och logistik har redan stora ytor till förfogande med ett magasin på 10 000 kvadratmeter i Domsjö och ytterligare två magasin på totalt 15000 kvadratmeter vid Hörneborg. Dessutom finns två magasin i Köpmanholmen på totalt 7900 kvadratmeter. Med större ytor blir hamnarna i Örnsköldsvik ännu mer attraktiva för regionens företag.

Tillgängliga ytor och framtida utveckling
Örnsköldsvik har blivit ett nav för import av vindkraftverk till regionen. Under 2014 hanterades delar till 129 vindkraftverk via hamnen i Köpmanholmen. Idag finns det kapacitet för att ta in mer gods utöver projektlaster via Köpmanholmen, som med andra ord är tillgänglig för nyetablering. I Köpmanholmens hamnområde finns idag cirka 40 000 kvadratmeter ledig lagringsyta att förfoga över för en intressent. Bolaget har även i berget invid Oljehamnen lediga lagringsutrymmen i cisterner på totalt cirka 35 000 kubikmeter.
Örnsköldsviks hamn och logistik har många järn i elden. Företaget har även tagit över en tankverksamhet som utvecklats positivt i samarbete med Almer Oil & Chemical. Tidigare trafikerades centrala Örnsköldsvik av cirka 1700 tankbilar innehållande varm frätande kaustiksoda årligen. Nu leds den miljöfarliga lasten in via sjövägen istället och transporteras enbart inom industriområdet i anslutning till hamnen.
– Vi måste tänka i nya banor hela tiden för att vara ett fortsatt attraktivt alternativ för våra kunder. Under kommande år kommer vi att satsa på effektivisering, bland annat till förmån för industrikunderna, men vi kommer även att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster för kunder inom andra industrisegment om vi då utökar med containerhantering också, sammanfattar Christer Ögren.