Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Attraktiv arbetsgivare med tydlig vision för 2020

Ingenjörs- och konsultföretaget ÅF verkar genom de fyra divisionerna Industry, Infrastructure, Technology och International inom allt från utveckling av förarlösa bilar till projektering av kompletta energianläggningar. I Östergötland finns ÅF med drygt 200 medarbetare i Norrköping och Linköping. ÅF är en av Norra Europas ledande teknikkonsultföretag med en vision att omsätta två miljarder euro år 2020.

För att realisera visionen för 2020 behövs marknadens bästa medarbetare, att ÅF för andra året i rad utsetts till en av Sveriges mest attraktiva arbetsgivare bland yrkesverksamma ingenjörer är en bra början. Endast Google ligger före.
– Vi satsar på att ha de bästa ingenjörerna i regionen och vi vill vara det naturliga arbetsgivarvalet. För att nå detta erbjuder vi våra medarbetare goda karriärvägar och personlig utveckling samtidigt som vi har ett nytt och modernt kontor i centrala Norrköping och kommer efter sommaren också att flytta in i nya lokaler i centrala Linköping, förklarar Jan Israelsson, sektionschef för El & Automation inom ÅF Industry i Norrköping och Linköping.
ÅF Industrys strategi är att kombinera lokal service med process- och anläggningskunnande med hela ÅFs samlade tekniska resurser och erfarenheter.
– Vi satsar hårt på att växa ytterligare och då framförallt på kontoret i Linköping inom både El & Automation, Rör och Mek, poängterar Per Lager, sektionschef för Rör och Mek inom ÅF Industry på båda orterna.

Från smarta hus till Ostlänken
Division Infrastructure erbjuder tjänster inom affärsområdena Buildings, Samhällsbyggnad, Projektledning, Ljud & Vibrationer, Lighting och Miljötjänster. Man kan exempelvis erbjuda helhetslösningar för kunden inom alla teknikgrenar som krävs vid en ny- eller ombyggnad av fastigheter.
– På ÅF strävar vi efter att skapa så kallade smart buildings, fastigheter där man bygger in teknik som övervakar och styr energiförbrukningen vilket leder till effektivisering och lägre driftskostnader, berättar Raoul Pettersson, ansvarig för VVS-system i regionen.
– Inom samhällsbyggnad ligger vårt fokus precis som det låter på att bygga vårt samhälle. Här är vi inblandade i allt från lekplatser till Sveriges största infrastrukturprojekt Ostlänken, delger Per Eriksson, sektionschef för Samhällsbyggnad Järnväg.
– Vi hjälper även konsulter, myndigheter, exploatörer, byggföretag, entreprenörer och myndigheter i deras arbete genom att redovisa olika ljudmiljöer i vårt samhälle. Resultatet kan ligga till grund för miljökonsekvensbeskrivningar, översiktsplaner, detaljplaner eller projektering av byggnader och verksamheter. I regionen ser vi en ökad efterfrågan på våra tjänster, tillägger Anders Nyman, ansvarig för Ljud & Vibrationer i regionen.

En stark mix av kompetenser
Division Technology erbjuder konsulttjänster för produktutveckling, IT, telekom och försvar. Inom telekom, försvar och säkerhet arbetar man med uppdrag inom fast och mobil telekommunikation, underhållsteknik samt Integrated Logistic Support (ILS).
– Inom produktutveckling ryms allt från specifikation och förserier till hjälp med serieproduktion. Styrkan är en unik mix av kompetenser inom mekanik, elektronik och mjukvara och projektledning, vi täcker hela projektkedjan, förklarar Per Järmark, ansvarig för inbyggda system i regionen.
– Vi har lång erfarenhet inom bland annat medicinsk teknik, elektronik, telekommunikation, telematik, försvar, plast, läkemedel, verkstad, kärnkraft, fartyg och fordon, inflikar Carl-Gustav Pehrsson, ansvarig för mekanik i regionen.
– ÅF har även lång erfarenhet av att leverera IT-lösningar som möter kundernas behov och sedan 2013 finns dessa tjänster samlade i affärsområdet IT Solutions. I dagsläget är vi i en stark expansionsfas och vi söker flera duktiga medarbetare inom både utveckling, test och projektledning, säger Samuel Videsäter, ansvarig för IT i regionen.