Tis 5 jul / År 40 / Nr 3 2022

Attraktiva bostäder med närhet till skärgård, natur och lugn

Riksbyggen är en av de aktörer som planerar att bygga bostadsrätter på natursköna Hammarö. Utbudet av bostadsrätter är relativt litet på Hammarö över lag, men Riksbyggen ser en stor utvecklingspotential i att bygga attraktiva bostäder med närhet till skärgård, natur och lugn.

Norra Hammarötassen ligger mellan Hammarö tätort och Anneberg. Tillräckligt avskilt för att skapa ett unikt lugn, men fortfarande nära Karlstad och stadens puls. Här bygger Riksbyggen flerfamiljshus i liten skala, fyra bostäder i varje hus och närmare bestämt 40 bostadsrätter,
i skogsgläntan söder om Anneberg.
– Norra Hammarötassen är ett skogsområde idag, med naturliga stigar och kojor i träden.
Vi jobbar därför för att bevara skogspartier runt om bebyggelsen och mellan husen i den utsträckning som produktionen tillåter. Riksbyggens intention är att bebyggelsen ska upplevas som en integrering av husen i skogen, förklarar Magdalena Nääs, projektledare för utveckling av Brf Hammarötassen.

Bygger in ekosystemtjänster
Att bygga mer hållbart är sedan länge synonymt med Riksbyggens mål och ambitioner.
– När vi utvecklar Norra Hammarötassen som bostadsområde så försöker vi att tillföra minst lika många ekosystemtjänster som vi tar bort i och med byggnationen. Det kommer bland annat att vara sedumtak på garage och förråd, och vi kommer att återplantera växter och träd i området, berättar Magdalena Nääs.
Med områdets stora naturliga tillgångar blir det givetvis svårt att helt återskapa det som naturen själv byggt upp men det Riksbyggen jobbar med är, att kompensera för de tjänster vi bygger bort och tillföra nya ekosystemtjänster i området. Fågelholkar och insektshotell är några exempel på insatser Riksbyggen kommer att genomföra.
– Vi har stor respekt för den gamla tallskogen som området präglas av, och vi kommer att gå varsamt fram i den här utvecklingen. Den stora stenen kommer att bevaras och i den mån det är möjligt planerar vi att spara träkojor och stigar, säger Magdalena.
Ett större skogsområde sparas mellan de två byggetapperna och kommer att fungera som naturlig lekplats för områdets barn. Att Riksbyggen vill skapa möjligheter för fler att leva mitt i naturen blir tydligt i Brf Hammarötassen.