Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Åtvidabergs skola är bäst på näringslivssamverkan

Entreprenörskap i skolan är en självklarhet i Åtvidaberg, som fått utmärkelse för att vara bäst i Sverige när det gäller samverkan mellan skola och näringsliv. Dessutom är Åtvidaberg trots sin ringa storlek bäst i Östergötland när det gäller Ung Företagsamhet med flera mycket framgångsrika tillika prisbelönta UF-företag som konkretiserar det.

I Åtvidaberg har man kläm på det här med samverkan. Det märks inte minst i dialogen mellan skolan och näringslivet, som under flera år har varit intensiv och som är väl förtjänt att föregå som gott exempel för resten av Sverige.
Åtvidabergs modell för samverkan har utvecklats i egen regi, med egna koncept, men behovet ser likadant ut över hela landet. Det handlar om att öppna skolan och bjuda in näringslivet, och det har man lyckats med i Åtvidaberg tack vare ett aktivt och medvetet samarbete som pågått under drygt tio års tid.

Skolan knackar på hos näringslivet
Enligt Hans Grimsell, områdeschef för förskola, grundskola och särskola, har framgångarna mycket att göra med det faktum att Åtvidaberg är en liten kommun med korta avstånd. För att knacka på hos näringslivet behöver man inte ta så många steg, vilket underlättar processen.
– Vi ligger på topp i Svenskt Näringslivs rankning i underkategorin som åsyftar skolans attityder till företagande. Genom att introducera entreprenörskap väldigt tidigt har vi lyckats skapa en bra grund för det som idag kallas för det entreprenöriella lärandet och som det hänvisas till flitigt inom skolan generellt, säger Hans.
Han får medhåll från Hanna Edström, områdeschef med ansvar för gymnasiet, vuxenutbildning och sfi:
– Skolan är med i olika näringslivsprojekt. På många andra håll finns skolan med i bakgrunden, men här i Åtvidaberg gör vi saker tillsammans och på riktigt. Ett exempel är Industridag Östergötland som går av stapeln här i Åtvidaberg i år. Temat i år är just samverkan mellan skola och näringsliv, så det känns extra meningsfullt att stå värd för evenemanget.

Allt bygger på tidigt engagemang
Att Åtvidabergs Teknikcollege också prisats är föga förvånande mot den bakgrund vi fått. Tack vare näringslivets engagemang har man lyckats skapa ett aktivt utbyte som gör att ungdomar intresserar sig för teknikstudier på ett nytt sätt.
– Vi för ständigt en dialog med näringslivet. Det handlar om så mycket mer än UF och praktik. Vi har tagit det till en ny nivå där vi tillsammans skapar möjligheter för Åtvidabergs näringsliv att utvecklas med rätt kompetens. Skolan är intresserad av vad som händer inom näringslivet och vice versa, förklarar Hanna Edström.
Åtvidabergs framgångsrecept bygger på ett tidigt engagemang. Redan i grundskolan är det viktigt att sprida kunskap om vad som händer inom näringslivet. Barn och ungdomar måste veta vilka möjligheter som finns. Att introducera olika yrken på gymnasiet, eller i bästa fall under högstadietiden, är för sent, menar Hans Grimsell, som också är noga med att poängtera att näringslivet har allt att vinna på att samverka även med grundskolan.
– Det är viktigt att vi kan vara kreativa. Om näringslivet efterfrågar fler industriarbetare så är det viktigt att vi skapar intresse bland ungdomar som vill utbilda sig i den riktningen. Annars kommer vi inte att kunna tillgodose det kompetensbehovet på sikt, säger Hans.
– Därför är vår dialog med näringslivet väldigt långsiktig. Vi ser fram emot Industridag Östergötland samt en fördjupad samverkan med näringslivet som följd, tillägger Hanna som avslutning.