Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Automationsteknik bibehåller välfärden

Nationell statistik visar att Högskolan i Gävle är bra på att samverka med näringslivet. Det gäller inte minst inom ramarna för de nära nog unika Coop-utbildningarna, och då speciellt inom automationsteknik som är en av de utbildningar som hamnar i topp bland landets främsta när det gäller just samverkan med näringslivet.

Tack vare Coop, en för Sverige relativt ny utbildningsmodell, har Högskolan i Gävle närmat sig näringslivet med stora kliv. Företag i regionen har genom Coop en möjlighet att knyta till sig oumbärlig kompetens som dessutom kan utvecklas i en riktning som passar det egna företaget.
Coop är en bra grund för att bygga långvariga samarbeten mellan högskolan och näringslivet. Ett annat sätt är att tillgängliggöra aktuell forskning vid högskolan och vidareutveckla den tillsammans med regionala företag. Det gör man vid Avdelningen för Elektronik, matematik och naturvetenskap, som ansvarar för utbildning och forskning inom automationsteknik.

Spännande utveckling
Avdelningschef Magnus Isaksson har många spännande exempel på samverkan med industrin, bland annat kopplat till utmaningarna med en åldrande befolkning. Genom att tillämpa avancerad robotik, elektroteknik och reglerteknik har man vid högskolan utvecklat en lösning som kan vara avgörande för välfärdssamhället. En lösning som kan bidra till ett mer aktivt liv bland äldre. Magnus berättar:
– Tillsammans med partners från både industrin och akademin har vi utvecklat Exolegs, en lösning för få bättre rörlighet för äldre med hjälp av robotiserade ben. Med Exolegs kan äldre få helt andra förutsättningar genom att man inte är bunden till en plats, trots svårigheter att röra sig.

Stor samhällsbetydelse
Exolegs är ett internationellt projekt och involverar ett tiotal partners i fem länder. Projektet drivs från Högskolan i Gävle och finansieras bland annat med EU-medel. Magnus berättar att man nyligen fått anslag för att kunna utveckla en lösning för överkroppen också.
– Långsiktigt kommer den här typen av lösningar att avlasta vården och bibehålla välfärdssamhället, tror Magnus.
Ett annat intressant projekt som Magnus nämner är en avancerad stegräknare som med ett stort antal sensorer kan kartlägga hur alla krafter fördelar sig, och därigenom förmedla vad som händer varje gång foten når marken. Projektet ska precis som Exolegs resultera i utveckling av nya hjälpmedel för aktivering av äldre personer.

Automationsteknik blir master
Automationsingenjörer är troligtvis bland de mest eftertraktade yrkesgrupperna på den regionala arbetsmarknaden. Därför skapades automationsingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle för några år sedan. Nu tar man nästa steg genom att dessutom utveckla ett masterprogram med samma inriktning.
Som svar på regionens intresse tillåter högskolan under våren dessutom extra intag till ingenjörsutbildningen inom automation, något som annars är mycket ovanligt med tanke på de höga söktrycken.