Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Avancerad automationsteknik ingen match för Apptronic Automation

Kalmar är fullt av driftiga företag som med mod och en stor nypa nytänkande skapar tillväxt för regionen varje dag. Ett av dem är Apptronic Automation AB. Ett ytterst innovativt familjeföretag som med en hel del småländsk klurighet lyckas lösa de mest komplexa problemen kring fastighetsautomation, energi- och produktionseffektivisering.

Redan för 30 år sedan började Jörgen Nilsson fundera på nya lösningar för bättre reglering av värme och kyla i fastigheter. Han sökte framförallt en högre flexibilitet där speciellt utvecklade och kundanpassade installationer kunde ersätta otillräckliga standardlösningar.
Jörgen resonerade som så att rätt lösning skulle kunna spara stora mängder energi, vilket i sin tur skulle spara betydande ekonomiska resurser för fastighetsägarna. Den grundläggande idén bakom Apptronic Automation var så född.

Bättre lösningar på gamla problem
Det började 1984 med specialutvecklade automationslösningar för fastigheter. Idag levererar Apptronic Automation även avancerad automationsutrustning och ställverk för tillämpning inom allt från vattenverk, pumpstationer och andra kraftverk till högautomatiserade maskinbyggen. I princip överallt där högre effektivitet och omfattande energibesparingar eftersträvas.
Företaget har under årens lopp gjort en avgörande omställning rent teknikmässigt, men Jörgen Nilsson driver fortfarande sitt livsverk med samma skarpa entreprenörsanda kombinerat med en stark vilja att bidra med allt bättre lösningar på gamla problem.
– Tekniken är helt annorlunda idag. Vi har gått från analogt till digitalt, och det har öppnat nya möjligheter i sig. Dagens anläggningar är ofta mycket komplexa, vi arbetar ofta som underleverantör till andra automationsbolag och på så vis har vi lyckats ta oss in på en betydligt större marknad, berättar Jörgen Nilsson.

Personalen den viktigaste resursen
Apptronic Automation samverkar gärna med andra aktörer i branschen och bidrar då framförallt med djupgående kunskap som baseras på flera decenniers erfarenhet av automationstekniska lösningar. Att få tag på ny kompetens är å andra sidan inte det lättaste, enligt Jörgen Nilsson.
– Vi tar det största ansvaret för att utbilda vår personal. Automationsingenjör är ett bristyrke och det märker vi varje gång vi behöver rekrytera.
Apptronic Automation samarbetar med gymnasieskolor och andra anordnare av yrkesutbildningar för att öka medvetenheten om branschens behov generellt.
– Jag tror dock att det alltid kommer att krävas en del erfarenhet som inte kan ersättas med teoretiska kunskaper, därför är vår personal vår absolut viktigaste resurs, tillägger Jörgen.

Hjärtat i Kalmar
Sedan några år är sonen Henrik Nilsson involverad i den dagliga verksamheten likväl som i styrelsen. På så vis kan Apptronic Automation förbli ett familjeföretag som skapar skillnad i Kalmar.
– Även om vi idag har ett nätverk som sträcker sig långt utanför regionens gränser och den största kundgruppen finns i ett annat län så kommer hjärtat att finnas kvar i Kalmar, lovar Jörgen Nilsson.
Apptronic Automation bygger helt och hållet på kvalitet före lägsta pris. Så kommer det även att vara i framtiden, enligt Jörgen och Henrik.