Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen

Kentima i Staffanstorp är företaget som har specialiserat sig på att utveckla, tillverka och sälja avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen.
Produkterna har möjlighet att kommunicera mot olika system för att därefter övervaka, visualisera, lagra, och behandla information och bilder.

Kentimas fyra produktområden är:
• HMI/SCADA Software
• Video Management Software
• Industrial Computers
• Operator Panels

Moderbolaget Kentima Holding startades år 2000 och är sedan 2013 listat på Nasdaq OMX First North. Koncernen har idag 30 anställda.
– Fram till i höstas arbetade vi enbart mot den svenska marknaden, men nu har vi också etablerat försäljning i de övriga nordiska länderna via distributörer. Under 2014 fortsätter vi bygga ett distributörsnät i Europa, berättar Kent Nilsson, vd på Kentima.
Produkterna från Kentima används på allt från stora flygplatser, gruvor och köpcentrum till fotbollsarenor, vindkraftverk, sjukhus, processindustrier samt livsmedels- och läkemedelsindustrier.

Flexibla mjukvaror
– Genomgående för våra mjukvaror är att de är flexibla och har goda integrationsmöjligheter med andra system. Våra integratörer får genom programmens uppbyggnad och höga funktionalitet möjlighet att själva kundanpassa och snabbt skapa avancerade system för övervakning åt sina kunder. Våra industridatorer och operatörspaneler är robusta och avsedda att placeras i tuff och krävande industriell miljö, berättar Kent Nilsson.

En stark utveckling
Det har hänt fantastiskt mycket i företaget sedan starten.
– Vi har bedrivit ett omfattande utvecklingsarbete av avancerade produkter och skapat en mycket intressant portfölj av egna produkter som kompletterar varandra. Vi vänder oss till två marknader som växer kraftigt och vår ambition är att växa betydligt fortare än marknaden, säger Kent Nilsson.
Under det gångna verksamhetsåret har Kentima inlett den internationella satsningen. Ett omfattande marknadsföringsmaterial har tagits fram med nya broschyrer och ett helt nytt partnerprogram för företagets återförsäljare. Dessutom har företaget förnyat utbildningsprogrammet och lanserat nya produkter.
De senaste halvåret har antalet personer på säljavdelningen utökats från tre till åtta personer.
Kentima har en tydlig tillväxtstrategi för sina fyra produktområden och framtidsplanen är helt inriktad på att vidareutveckla och förändra bolaget.
– Vårt mål är att skapa ett bolag med en omfattande internationell försäljning av produkter med hög kvalitet avsedda för automations- och säkerhetsbranschen, säger Kent Nilsson avslutningsvis.