Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Äventyret börjar på hemmaplan

En utbildning inom hotell och turism kan leda till mycket spännande karriärsmöjligheter. Speciellt om utbildningen har sin bas i en av Sveriges mest spännande besöksregioner. I Hälsinglands huvudstad Hudiksvall får elever på Hotell- och turismprogrammet vid Bromangymnasiet möta en värld av nya möjligheter, och det börjar på hemmaplan.

I takt med att många av de stora tillverkande industrierna söker sig till lågkostnadsländer måste näringslivet i Hälsingland börja se sig om efter nya möjligheter. Besöksnäringen står då nära till hands, och det är även något som samtliga kommuner i regionen vill ta vara på och utveckla i nära samverkan med näringslivet.
– I Hälsingland finns det en enorm potential för företag som grundar sina affärsidéer på unika upplevelser i spännande och annorlunda miljöer. Men för att kunna ta vara på möjligheterna behövs mer kompetens och här kan Bromangymnasiet göra skillnad med Hotell- och turismprogrammet, säger utbildningssamordnare Sabine Lannerhjelm.

Viktigt för regionen
Att inspirera ungdomar så att de väljer en utbildning som kan leda till arbete inom besöksnäringen är oerhört viktigt både för sysselsättningen och för regionens fortsatta utveckling som livskraftig företagarregion, enligt Beata Eriksson, lärare och programansvarig på Hotell- och turismprogrammet.
– Efter att ha arbetat inom branschen under många år visste jag att det fanns en stark efterfrågan på den här typen av kompetens i vår region. Vi har unika värden och mycket kultur i området, men det måste paketeras till säljbara koncept som lockar fler. Det arbetar vi med dagligen inom programmet, förklarar Beata, som också var med och startade Hotell- och turismprogrammet efter gymnasiereformen 2011.

Alla möjligheter
Att visa eleverna vilken potential som finns på hemmaplan är ett huvudspår i utbildningen. Världsarvet Hälsingegårdarna, trolska skogslandskap, skidåkning och hundspann, unika mathantverk och en fantastisk skärgårdsmiljö är bara ett axplock ur Hälsinglands mångfacetterade upplevelsebank.
– I regionen finns alla möjligheter för att skapa en stark upplevelseindustri, men det behövs fler uppfinningsrika entreprenörer som kan driva det, poängterar Therese Blomdahl Dahlin, som har gått en högskoleutbildning inom hotell och turism och som ser ett tydligt behov på arbetsmarknaden gällande specialistkompetens för att utveckla nya upplevelser och besöksmål.

Verklighetsanknytning viktigast
Att lära sig se nya möjligheter och vara med och skapa nya upplevelser är enligt tredjeårseleverna Aleksandra Beltowska, Linnea Jonsson och Johanna Nordh bland det mest inspirerande på Hotell- och turismprogrammet. För dem har programmets verklighetsanknytning varit det allra viktigaste.
– Via praktik och sommarjobb får vi vara med och skapa värden som lockar besökare till vår region, säger Aleksandra Beltowska, som även upplever att utbildningen överträffar förväntningarna när det gäller möjligheter att få uppleva nya kulturer utanför Sveriges gränser.
– Under utbildningen har vi fått göra studieresor i regionen, övriga Sverige samt utomlands. Under min praktik på British Museum i London fick jag dessutom en unik möjlighet att uppleva hur det är att arbeta i en mycket dynamisk miljö med många besökare. Det är nog det som har inspirerat mig mest, berättar Linnea.

Mot nya äventyr
Bromangymnasiet kommer även att starta en lärlingsutbildning inom hotell och turism till hösten. Utbildningen bygger på samma grund som det vanliga programmet men kommer att omfatta mer praktik. Aleksandra, Linnea och Johanna kan intyga att de praktiska inslagen har varit mest lärorika under utbildningen, och ser nu fram emot studenten innan nya äventyr börjar.
– Genom utbildningen har vi fått goda möjligheter att knyta kontakter med branschen. Att vi får ett så pass stort kontaktnät redan under studietiden betyder oerhört mycket när vi ska söka jobb i framtiden, säger Johanna, som planerar för en längre utlandsvistelse direkt efter gymnasietiden.