Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Avfallsminimering ger viktig miljönytta

Att aktivt arbeta för att hämma uppkomsten av avfall och att satsa stora resurser på innovativa lösningar som minimerar avfallsmängden kan tyckas märkligt för ett företag som arbetar med avfallshantering, men för Stena Recycling är det en självklarhet och en i synnerhet en viktig miljönytta för deras kunder.

Stena Recycling är en del av Stena Metallkoncernen som idag är ett av Nordens största miljöföretag. Redan 1939 såg grundaren Sten Allan Olsson en stor potential i att ta vara på saker som slängts och omvandla det oönskade materialet till en ren resurs. Han blev snabbt en föregångare för den moderna avfallshanteringen, där största fokus ligger på att minimera avfallsmängden och återvinna så mycket som möjligt.
– Avfallshantering och återvinning har utan tvekan utvecklats till en raffinerad och lönsam affär. Vi blir allt fler människor i världen och levnadsstandarden förbättras stadigt på flera håll. Samtidigt som fler får det bättre ökar även mängden avfall. När miljöfrågorna får ta plats ökar intresset för resurshushållning och insatser för minimering av avfall, säger Marcus Johansson, platsansvarig på Stena Recycling i Kalmar.

Ökad medvetenhet lönar sig
Stena Recyclings uppgift är att ta vara på och nyttiggöra samhällets produktionsspill.
– Nästan allt vi samlar in blir till ny, värdefull råvara för framställning av nya produkter. I Kalmar län finns resurser för att ta hand om alla avfallsslag, inklusive farligt avfall, och vi kan även erbjuda kostnadseffektiva helhetslösningar som optimerar kundernas avfallshantering, upplyser Marcus, som efter snart femton år inom Stena Recycling är väl medveten om hur lönsam en effektiv avfallshantering kan vara.
Via en produktionsenhet i Halmstad kan företaget även ta hand om oljeskadat vatten. Inget uppdrag tycks för stort – samtidigt är Marcus Johansson noggrann med att poängtera att ingen kund är för liten. Alla kan dra nytta av och skapa en miljönytta med hjälp av Stena Recyclings miljötjänster.
– Den moderna industrin är väl medveten om hur avfallet påverkar både miljön och deras ekonomi. Vi ser en utveckling där kunderna är mer pålästa, därmed ställer de även högre krav på oss som leverantör av miljöinriktade tjänster – det är bra, det säkerställer en stadig utveckling även internt inom vårt bolag.

Stena Recycling i världen
De senaste årens utveckling inom industrin innebär bland annat att man inom Stena Recycling har optimerat logistiken med färre transporter och mer effektiva återvinningssystem. Koncernen siktar dessutom på att fortsätta utveckla anläggingen i Kalmar för att på sikt kunna ta hand om en växande region.
Idag återanvänds och återvinns hela 99 procent av allt vi slänger i Sverige, energiåtervinning inräknat. Det betyder att en försvinnande liten del hamnar på deponi, men det är dessvärre inte normen för resten av världen.
Sverige kan därmed föregå med gott exempel och på koncernnivå hjälper Stena Recycling till att driva utvecklingen inom nya miljölösningar, bland annat genom att delta med professurer på svenska universitet. Det är en del av Stenas framtidsvision, där innovativ återvinning står i centrum.