Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Avfolkningstrend totalvänd tack vare etableringar

Europas största batterifabrik byggs i Skellefteå. Det ryktas om att den vid färdigställandet kommer att erbjuda uppemot 2500 nya jobb. I en norrlandskommun som tidigare hotats av avfolkning är det en utveckling som förändrar spelreglerna helt.

– Jag kan utan överdrift säga att den nya batterifabriken på något sätt berör varenda skelleftebo, säger kommunstyrelsens ordförande Lorents Burman. Det talas mycket om etableringen, som är en av våra absolut största genom tiderna, efter Boliden AB.
Skellefteå har nu alla chanser att bli Norrlands starkaste inflyttningsort. Det finns samtidigt väldigt mycket att göra – kommunen måste se till att främja för byggnation av fler bostäder och ett större utbud av skolor och förskolor, samt i allmänhet stärka samhällskontraktet i snabbare takt än tidigare.
– Det är bråda tider på kommunhuset, intygar Lorents Burman. Samtidigt är en etablering av den här storleken en riktigt bra push för att trygga ett långsiktigt hållbart samhällskontrakt med ökade skatteintäkter. Något som är mycket välkommet i en glesbygdskommun.
Många i regionen är förhoppningsfulla för att få jobb på fabriken, och andra ser fram emot att få bli underleverantörer. Samtidigt pågår utveckling i andra delar av Skellefteå som ger kommunen brått i arbetet med att få fram mer industrimark.
– Northvolt bidrar till att blickarna dras till Skellefteå och när det gäller markförfrågningar så kan vi intyga en all-time-high, bekräftar näringslivschefen Bengt Ivansson.
Skellefteås näringslivskontor arbetar för att fånga intresset hos nya aktörer tidigt och har även en skarp strategi för att stärka och utveckla befintliga företag i regionen.

Skellefteås tillväxtresa
Den stundande utvecklingen går så pass snabbt att man från kommunens sida måste höja planberedskapen för att få fram byggbar mark i tid för att trygga etableringar.
– Vi tar fram två översiktsplaner nu för att kunna erbjuda ny etableringsmark. Skellefteå kommun är lika stort som Stockholms län, så det handlar om stora markytor som kan tillgängliggöras. Vi reviderar översiktsplanerna för att innefatta mer mark för bostadsutveckling samt industrietableringar, berättar Lorents Burman.
Att man i Skellefteå nu befinner sig i ett läge där planerad bostadsmark tagit slut, och detsamma gäller för industrimarken, är något som de flesta inte kunnat föreställa sig för bara några år sedan. Skellefteås tillväxtresa inspirerar och engagerar hela Sverige.