Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Axess Logistics fixar allt kring billogistik

Axess Logistics erbjuder kompletta logistiklösningar för importerade bilar på den skandinaviska marknaden. Som heltäckande partner för billogistik, både avseende terminal och inlandsdistribution, är Axess Logistics den enda kontakt som behövs.
 
Personbilsmarknaden blomstrar och det verkar som att allt fler vill unna sig en ny bil istället för att behålla en äldre modell ett par år till. Det är inte enbart högkonjunkturen som styr – det finns också stora miljöfördelar med nya bilar. Med effektivare drift kapar nya bilar utsläpp per körd kilometer jämfört med sina äldre motsvarigheter. Men hur ser resan ut innan alla nya bilar når oss?
 
Levererar välfungerande logistik
En stor del av alla nya importbilar kommer till Sverige och Skandinavien via Göteborgs hamn. Erbjudandet från Axess Logistics är unikt – det finns nämligen bara en aktör på marknaden som kan erbjuda alla delar i den långa billogistikkedjan. Så fort den nya bilen anländer ser Axess Logistics till att säkerställa och anpassa den för den skandinaviska marknaden.
– Tack vare en heltäckande infrastruktur, inklusive rymliga lagerytor i Göteborgs hamn, ser vi till att kundernas verksamhet alltid är redo för nya affärer. Våra kunder är nästan helt uteslutande generalagenter och återförsäljare. Deras verksamheter är beroende av en välfungerande logistik och det är precis det vi levererar. Vi utför också specialanpassningar för våra kunder, säger Magnus Karlsson, CCO på Axess Logistics.
Själva företaget Axess Logistics är en sammanslagning av tre tidigare bolag och tre varumärken: Autolink, Motortransport och Skandiatransport. Tillsammans är man marknadsledande. 
 
Mycket mer än transport
Marknaden för bilimport kännetecknas av extremt korta ledtider med höga krav på leveranssäkerhet. Godset, det vill säga de nya bilarna, är också högvärdigt vilket innefattar ett stort uppbundet kapital för kunden. Det är många led som måste fungera för att rätt produkt ska nå rätt plats i rätt tid.
– Vi har terminaler runtom i Skandinavien, varav Göteborgs hamn är en av de största. Vi hanterar över en miljon fordon per år, som vi transporterar inom hela Skandinavien fördelat på import och exportdistribution. Det kan ge en indikation över hur omfattande vårt transportnät är, säger Magnus Karlsson.
Axess Logistics har numera även en webbshop där kunderna, det vill säga generalagenter och återförsäljare, kan specialisera sin order och göra tillägg som exempelvis dragkrok, motorvärmare och andra tillbehör som monteras efter importen. Det handlar med andra ord om mycket mer än att flytta en bil från en plats till en annan. Det finns till och med specialtransporter som är helt övertäckta för att säkerställa sekretess om så skulle behövas.
 
Lyhörd och effektiv partner
Axess Logistics utvecklas med marknaden. När marknaden går på högvarv och efterfrågar mycket nya bilar är det också bråda tider för logistikföretaget. Mellan 250 – 300 lastbilar och drygt 200 järnvägsvagnar ingår i dagens fordonsflotta på Axess Logistics.
– Vi står redo för ytterligare expansion med ökad efterfrågan från marknaden. Vi har den mest effektiva lösningen för våra kunder tack vare vår helhetstjänst kring fordonsflöden. Det gäller både för import och för exportvolymer genom Sverige och Skandinavien. Vi är en lyhörd och effektiv partner helt enkelt, säger Magnus Karlsson som avslutning.