Sön 3 dec / År 41 / Nr 5 2023

B3IT räknar med fortsatt tillväxt i Borlänge

Gasellföretaget B3IT fortsätter att utvecklas och skapa tillväxt i Borlänge och Dalarna. Företaget har dessutom utsetts till en av Sveriges bästa arbetsplatser och den positionen gör man allt för att behålla. Samtidigt har B3IT lyckats förvärva spännande projekt som i sig bidrar till att öka intresset för konsultbolaget som arbetsgivare, partner och leverantör.

Som IT-konsultbolag måste man verkligen se till att sticka ut och erbjuda något som överträffar kundens förväntningar och det tycks B3IT klara galant. Med stora återkommande beställare som SSAB, Trafikverket samt landsting visar B3IT Dalarna att man kan leverera med den kvalitet, kapacitet och integritet som den här typen av beställare kräver och förväntar sig.
– Vår absolut största framgångsfaktor står våra medarbetare för. Vi har varit mycket lyckosamma i vår rekrytering av erfarna konsulter till vår verksamhet i Dalarna, och det ger oss en bra grund nu när vi vill växa, säger Per Matsson, seniorkonsult och vd på B3IT i Dalarna.
När det gäller tillväxt har B3IT redan visat en exemplarisk utveckling som uppmärksammats nationellt genom att företaget blivit korat till Gasellföretag för femte året i rad. Det ger ett försprång nu när Dalabolaget ska utvecklas med en eller ett par konsulter till.

Delaktighet och engagemang
Den typen av kompetens som B3IT behöver efterfrågas av i stort sett samtliga IT-konsultbolag i Sverige. Det finns emellertid flera faktorer som gör B3IT till en attraktiv och konkurrenskraftig arbetsgivare. Det är bland annat att organisationen, som har kontor på ett antal strategiska platser i Sverige, är decentraliserad med korta beslutsvägar och lokal förankring.
– Varje kontor fattar sina egna beslut och det innebär att medarbetarna på orten till stor del styr över sin egen utveckling, vilket naturligtvis är mycket uppskattat. Det personliga ansvaret är tydligt hos alla våra konsulter och alla har sina ”egna” kunder som de ansvarar för och levererar till. Det skapar en stark närhet, delaktighet och stort engagemang. Jag tror personligen att det är mycket tack vare den arbetsmodellen som vi har lyckats så bra, fortsätter Per Matsson, och refererar till att B3IT under 2016 utnämnts till en av landets bästa arbetsplatser.

Bästa ur två världar
En annan tydlig framgångsfaktor är att B3IT kan erbjuda möjligheter att få arbeta med riktigt spännande projekt. Det bidrar till att skapa en utvecklande miljö som högpresterande konsulter gärna söker sig till. Dessutom anordnas mycket koncerngemensamma aktiviteter som spinner vidare på temat personlig utveckling, något som enligt Per Matsson är mer eller mindre avgörande för att kunna locka vassa IT-specialister idag.
– Vi söker kombinera det allra bästa ur två världar med stor gemenskap och mycket frihet. Dessutom satsar vi mycket på wellness med sponsring av olika aktiviteter kring det. Det gör vi för att vi vet att friska medarbetare som mår bra också levererar bättre i sina projekt. Hälsorelaterade investeringar vinner alla på, understryker Per Matsson, som är mycket nöjd med utvecklingen för B3ITDalarna och som ser fram emot ett spännande år 2017.
B3ITs konsulter bidrar med rådgivning, planering och genomförande av förändrings- och utvecklingsprojekt med mycket höga krav på teknisk kompetens i kombination med verksamhetsrelaterad kunskap. Den fina balansgången mellan IT och verksamhet är också något som utmärker B3IT som leverantör.
– Vi utmärker oss i första hand genom att se helheter, och därmed lösa problem för kunden som kanske inte enbart kommer ur teknikfrågor eller något annat specialistområde. Vi tillför helhetssyn på problem som kunden står inför, och vi går i mål med dem, säger Per Matsson som avslutning.