Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Baker Tilly uppdaterar sina tjänster i ny kampanj

Baker Tilly Sydost arbetar med att uppdatera sitt arbetssätt och sitt tjänsteutbud.
Det handlar om att paketera sina tjänster på ett annat sätt än tidigare.
– Allt utgår från kundernas behov, säger Alexandra Thengius, som sedan 2013 är en av fem delägare i en av sydöstra Sveriges största fristående revisions- och rådgivningsbyråer.
 
Baker Tilly Sydost AB som har cirka 30 medarbetare och sex kontor i Sydöstra Sverige, tillhör nätverket Baker Tilly Sverige som totalt har cirka 550 anställda vid cirka 70 kontor från Trelleborg i söder till Luleå i norr. Baker Tilly ger entreprenörsföretag, oavsett storlek, det bästa från två världar – servicekänslan och det personliga engagemanget hos en lokalt ägd byrå i kombination med resurserna och specialistkompetensen i en global organisation när det behövs.
Man jobbar sedan länge nära sina kunder, men vill nu tydliggöra sina tjänster och fokusera ännu mer på ett kundperspektiv.
– Vi exemplifierar detta i en ny kampanj. Dels är erbjudandet ett fast pris per månad för att arbeta med bastjänster såsom löpande redovisning, bokslut, deklarationer och liknande. Vi tycker att tid är minst lika viktigt som pengar och våra kunder har ofta fulltecknat schema, säger Alexandra Thengius. En trygg tidsbesparande tjänst som man har en fast månadskostnad för kan vara ett alternativ istället för att stressa över sina tidstjuvar.

Personlig tränare i ekonomi
Dels vill Baker Tilly visa på den verkliga vinning som kunden kan ha av nära samarbete. Det handlar om att anlita Baker Tilly som ett bollplank och fokusera nyttan i den rådgivning som man får. Det kan bland annat innebära att Baker Tilly ger rådgivning när det gäller förändringar och utveckling i kundens företag.
– Det är en stor fördel att få insyn i alla delar av kundens verksamhet för att kunna se kundens möjligheter och utmaningar. Vi kan dra lärdomar av varandra, vi arbetar med företag och är själva företagare, säger Alexandra Thengius.
Baker Tilly Sydost har sex kontor i Karlskrona, Karlshamn, Sölvesborg, Lessebo, Växjö och Holmsjö.
– Vi tycker det är viktigt med den personliga kontakten. Det ger ett helt annat engagemang både bland oss som jobbar och våra kunder. Därför vill vi placera våra kontor nära våra kunder.

Bra blandning
Alexandra Thengius är auktoriserad redovisningskonsult till yrket och kom till företaget 2012 efter flera år på LRF Konsult i Sölvesborg. Hon har erfarenhet av att arbeta med en bredd både i kundstorlek och bransch. Baker Tilly Sydost har under senare år rekryterat både yngre och äldre medarbetare för att få en bra dynamik och för att möjliggöra en uppdatering i arbetssätt och för att kunna följa med i branschens utveckling.
– De äldre och yngre kompletterar varandra på ett bra sätt. Vi behöver båda perspektiven för att våga se på saker och ting på ett nytt sätt. Det här jobbet handlar inte bara om siffror och matematik. Man måste ha social kompetens och vara en lyhörd lyssnare för att möta företagare på rätt sätt, säger Thengius.