Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Balco lyfter balkongen till nya höjder och ger fasaden liv

Glöm myten om balkongen som en kall och trist förvaringsplats. En inglasad balkong kan inredas stilfullt och tjäna som ett extra rum under större delen av året och kanske till och med bli husets mest omtyckta plats. Med näst intill oändliga möjligheter vad gäller design och inredning präglas balkongen av en renässans som Balco, Europas ledande tillverkare av inglasade och öppna balkonger, har för avsikt att ta vara på fullt ut.

Utan överdrift kan man säga att Balco lyfter den moderna balkongen till nya höjder med en känsla av nytänkande och spännande design. Med hjälp av ett flertal patent och en unik entreprenörsanda har företaget lyckats etablera ett varumärke som andas kvalitet, stil och klass – och för att inte glömma säkerhet. En balkong från Balco, inglasad som öppen, är designad för att hålla år efter år, generation efter generation.

Balkongens nya roll
För Balcos del började det med en god idé – och en cykel. Den första balkongen från Balco tillverkades med mycket enkla medel av en man som enbart hade en begagnad cykel som transportmedel, men det var början på något riktigt stort.
Idag är Balco ett multinationellt företag med kunder över hela Europa. Skaparglädjen och uppfinningsrikedomen lever kvar och utgör företagets främsta konkurrensmedel tillsammans med engagemanget hos de 200 medarbetarna.
– Balkongen har fått en mycket mer framträdande roll på senare år. Enligt en undersökning från en kommunal fastighetsägare i Västsverige, som bytt ut ett större antal öppna balkonger mot inglasade, spenderar hyresgästerna mer tid ute på balkongen idag än tidigare. Det visar att vi kan leverera mervärde i flera avseenden, understryker marknadschef David Andersson.
En inglasad balkong från Balco ökar de boendes livskvalitet. Ett annat mätbart mervärde är de stora mängder sparad energi som inglasade balkonger genererar. Uppskattningsvis handlar det om upp till tio procent uppvärmningsenergi som sparas, givetvis med ett bibehållet komfortabelt inomhusklimat.

Ser över långsiktigt rekryteringsbehov
Balco har utvecklat och tillverkat balkonger sedan 1987 och i princip varje år har sortimentet utökats med något nytt.
För att ligga steget före krävs en stark produktutvecklingsavdelning som med nyfikenhet och brinnande teknikintresse vidareutvecklar Balcos unika lösningar. Som en del av en långsiktig kompetensförsörjningsinsats är Balco med i GoTech, ett regionalt initiativ som ska stärka teknikintresset bland ungdomar.
– Vi visar gärna upp vår verksamhet och de möjligheter som finns för den som är intresserad. Vi är beroende av väldigt många olika yrkeskategorier som tillsammans står för allt från idé till färdigmonterad balkong, förklarar Jesper Magnusson, personalchef. Han fortsätter:
– Balco befinner sig i ett expansivt skede och kommer att fortsätta rekrytera under kommande år. Under 2014 har vi expanderat kraftigt runtom i Europa, framförallt på säljsidan, vilket i sin tur kommer att genererar nya affärer och därmed ännu fler arbetstillfällen under nästa år.

Räknar med tillväxt
Balco räknar med fortsatt stigande försäljningssiffror såväl i Sverige som i övriga Europa. Det finns ett stort underhållsbehov på den svenska marknaden, när fasaden renoveras byts även balkongen, här finns en växande marknad enligt David Andersson, som även poängterar:
– Många väljer inglasade balkonger eftersom det höjer värdet på fastigheten. Vi ser dessutom en stor tillväxtpotential i trenden där man går mot att klä in hela fasaden med balkonger och på så sätt få ännu större energibesparingar, samtidigt som man får en stor och vacker balkong där man kan bjuda in släkten på kalas.
Med patenterade lösningar har Balco kommit långt. Världsunika Balco Vista, ett glashörn som möjliggör ännu större ljusinsläpp och smäckrare utseende är bara ett exempel som illustrerar uppfinningsrikedomen som gjort Balco till Europas största leverantör av öppna- och inglasade balkonger.
– Även om vi redan kommit långt är detta bara början, avslutar David och Jesper.