Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Balcos balkonger håller i generationer

Tillväxtresan fortsätter för balkongföretaget Balco. En fortsatt stark renoveringsmarknad samt ett på många ställen större intresse för att bygga nytt bidrar till fortsatt expansion. Fjolåret blev ett rekordår i fråga om både omsättning och orderingång, och när bolaget nu blickar framåt ser det ljust ut.

Balco är Europas ledande tillverkare av inglasade- och öppna balkongsystem. Omsättningen nådde en miljard svenska kronor i fjol och förhoppningarna är stora gällande fortsatt tillväxt.
– Det har varit en stadig tillväxt under flera år och vi är nu marknadsledande i Norden och en av Europas största leverantörer av balkongsystem, säger David Andersson, marknadschef på Balco.

Har skapat egen nisch
Balco äger hela värdekedjan och levererar projekt över hela Europa, både inom nyproduktion och renovering. Balco har lyckats skapa en egen nisch på marknaden genom den så kallade Balco-metoden, som innebär att befintliga balkonger kapas ner och byts mot nya inglasade balkonger. Att rikta ett ännu tydligare fokus mot renoveringssidan, och växa mer där än inom nyproduktionssegmentet, blev därför ett logiskt och strategiskt beslut som togs för några år sedan. Med tanke på stundande tillväxt lär man knappast ångra det idag. Samtidigt har nya områden vuxit fram som gör att Balco står sig ännu bättre i den globala konkurrensen. Samarbeten i Danmark har utvecklats kraftigt och här finns en stor potential att växa ytterligare med Citybalkonger, som är snygga öppna stålbalkonger som speciellt passar på äldre hus, ofta placerade i innerstaden.
– Ett annat område som vi utvecklat är maritima balkonger, det vill säga balkonger på fartyg. Vi har redan levererat balkonger till lyxkryssare och hoppas på att kunna utveckla fler sådana affärer framöver, berättar Jesper Magnusson, HR-chef.

Hållbara kvalitetsprodukter
En balkong från Balco, inglasad som öppen, är designad för att hålla år efter år, generation efter generation. Det är med ett mycket gott rykte i branschen som Balco kan bredda sortimentet och inkludera fler modeller, en allt mer utförlig design och nya lösningar. Då företaget grundades 1987 var inriktningen lokal och produktorienterad. Idag är Balco den europeiska marknadens mest innovativa leverantör av balkonger. I stort sett allt som är tekniskt genomförbart i balkongväg kan levereras – och det görs med stor noggrannhet i kombination med ett gediget säkerhetstänk.

Behöver rekrytera
Balco firade 30 år i fjol och under samma år kunde man fira att bolaget noterades på Nasdaq. Tillväxten gör att företaget måste förstärka med fler medarbetare och en ännu bredare kompetens. För ungefär fyra år sedan hade Balco runt 200 anställda, och idag är det nästan dubbelt så många.
– Vi behöver fortsätta rekrytera och bygga organisation för att kunna fortsätta expandera och möta framtidens utmaningar. Vi ser ett fortsatt starkt renoveringsbehov och här vill vi vara med och leverera de bästa lösningarna som ger bästa tänkbara avkastning för fastighetsägaren, säger Jesper Magnusson.
Att renovera med Balcos koncept ger en låg totalkostnad med kvalitetssäkrade balkonger som håller under generationer.