Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Balder tar sig an den stora bostadsfrågan

Göteborg anses ha gått om Stockholm när det gäller tillväxt – nu växer Sveriges näst största stad snabbast enligt fastighetsbolaget Balders regionchef Magnus Andersson. En stor del av Balders utveckling kretsar kring strategiska förvärv i Göteborg – och efter framgångarna med tre större hotell mitt i stadskärnan tar Balder sig an den centrala frågan kring bostadsutveckling.

Balder har utökat sitt bestånd kraftigt under de senaste åren och fokuserar på storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Öresund samt till viss del även tillväxtorter. Balder började sin karriär med ett 50-tal fastigheter 2005 och idag, drygt tio år senare, är antalet fastigheter nästan tio gånger fler. Och mer är på gång – Balder tar sitt samhällsansvar på största allvar och kommer att vara en drivande part i utvecklingen av några av Göteborgs nya bostadsområden.

Satsar på förtätningsprojekt
Bostadsfrågan har länge varit glödhet i Göteborg. Bostadsbristen har gjort sig påmind under minst tio års tid – men säkerligen längre än så. I samband med att staden firar sitt 400-årsjubileum 2021 har politikerna lovat att 7000 nya bostäder ska vara färdigställda. Balder har planerat för 1500 av dessa, fördelade på fem tillväxtområden där man ser ett behov av förtätning och där nya boendeformer kommer att vara ett välkommet inslag.
– Vi är mitt uppe i arbetet med detaljplanerna nu men räknar med byggstart redan under nästa år. Vi satsar på förtätningsprojekt i befintliga bostadsområden i Frölunda, Biskopsgården, Bergsjön, Björkekärr och Majorna. Utvecklingen kommer att starta flyttkedjor såväl inom eget bestånd som utanför, informerar Magnus Andersson.

Möjlighet att göra boendekarriär
Balder ska satsa på att erbjuda nya boendeformer som öppnar nya möjligheter för människor som redan bor i de aktuella områdena, samtidigt som attraktionskraften ökar för nya målgrupper att söka sig dit. Magnus förklarar:
– Vår förhoppning är att vi ska kunna introducera möjligheter att göra så kallade boendekarriärer. De boende ska alltså kunna välja att bo som de vill och stanna kvar i området hela livet om de så önskar. Det hänger ihop med vår vision om att öka den sociala hållbarheten i de fem nyckelområdena som vi satsar på nu.
Balders insatser kommer att höja statusen på de aktuella områdena. I områden som domineras av hyresrätter kommer byggnationen av bostadsrätter att bana väg för större integration och mångfald, samtidigt som man löser stora delar av bostadsfrågan i Göteborg.

Infrastruktur och bostadsbygge hand i hand
Om Göteborg ska kunna växa och utvecklas i den takt som krävs för att bibehålla tätposition inom flertalet områden så måste staden få ett generöst tillskott av nya bostäder. Samtidigt måste infrastrukturen utvecklas i enlighet med det.
– Göteborg behöver en infrastruktur som stöttar bostadsbyggnation. De två går hand i hand och det är därför glädjande att man planerar för en bättre infrastruktur nu. Det kommer förvisso att ta tid att genomföra alla projekt som planeras, men när alla bitar är på plats så står staden väl rustad för tillväxt, säger Magnus Andersson som avslutning.