Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Banken ska förknippas med samhällsnytta

Sparbanken i Karlshamn är en modern bank som samtidigt värnar om tradition och arv. Banken erbjuder alla moderna finesser som dagens bankkunder väntar sig, som internetbank och appar för att se över sin ekonomi direkt i mobilen, men lever samtidigt enligt den gamla sparbankstraditionen som bygger på lokalt engagemang.

Under hela sin 190-åriga resa har Sparbanken i Karlshamn arbetat för en positiv ekonomisk utveckling i Karlshamn och Olofström. Och den resan är inte slut än. Målsättningen gällande lokal utveckling är densamma idag som för 190 år sedan, och det sociala engagemanget är kanske ännu viktigare idag när man tänker på hur omvärlden utvecklas.
– Banken drivs utan vinstintresse från externa ägare, vilket innebär att överskottet kan återinvesteras till nytta för närregionen och de människor som bor och verkar här i Karlshamn och Olofström med omnejd. För oss betyder god service för våra kunder samt positiv utveckling av lokalsamhället allt, säger Roger Johansson, vd på Sparbanken i Karlshamn, som även har kontor i Olofström.

Bygger goda relationer
Eftersom Sparbanken i Karlshamn är helt självständig finns alla möjligheter att välja de absolut bästa lösningarna för kunderna vad gäller betalningar, lån, sparande och placeringar. Alla beslut fattas lokalt, vilket också ökar tillgängligheten för kunden med korta beslutsprocesser och snabb återkoppling som följd.
– Eftersom vi inte pressas av vinstkrav från aktieägare så kan vi anställa fler kundrådgivare än vad många andra banker kan. Det gör oss också unika, att vi alltid finns här för kunden och kan ta oss tid närhelst det behövs. Det skapar goda, långvariga relationer och det är så vi vill fortsätta arbeta, säger Roger Johansson.

Eget aktiebord
Trots ett smalt geografiskt fokus så är Sparbanken i Karlshamn en bank med omfattande resurser. Det är som exempel den enda banken i södra Sverige som har ett eget aktiebord för sina kunder.
– Vi finns för att förverkliga kundernas goda idéer. När vi lyckas med det så genererar vi samtidigt positiva mervärden för regionen, förhoppningsvis med långvariga resultat som stannar här och som gynnar utvecklingen lokalt, påminner Roger Johansson.

Ska förknippas med samhällsnytta
Sparbanken i Karlshamn medverkar ofta i lokala aktiviteter och evenemang. Under sensommaren 2019 delades 190.000 kronor ut till olika samhällsändamål i både Olofström och Karlshamn. Sparbanken passade då även på att bjuda in till festligheter med flera kända artister.
– Varumärket ska kännas igen långa vägar som något som förknippas med hög service och samhällsnytta – då har vi verkligen lyckats åstadkomma det banken en gång etablerades för, avslutar Roger Johansson.