Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Banken som vill skapa trygghet

Tidaholms Sparbank har verkat i mer än 100 år och är marknadsledande inom sitt verksamhetsområde som består av Tidaholm, Mullsjö och delar av Habo kommun.
– Vår profil är att försöka ge oss tid för våra kunder, ge hög service och att vara måna om deras trygghet, säger Jan Blennow, vd på Tidaholms Sparbank.

Tidaholms Sparbank bildades 1902 och började sin verksamhet med öppethållande en dag i veckan. Den 1 juni 2009 förvärvade Tidaholms Sparbank Swedbanks kontor i Mullsjö. Banken har idag 29 anställda i Tidaholm och 8 i Mullsjö.
Marknadsandelen på privatsidan är mycket hög på båda kontoren – ungefär 80 procent av Tidaholmsborna och 70 procent av Mullsjöborna är kunder i banken.
Alla beslut som berör bankens verksamhet tas lokalt.
– Vi driver inte utvecklingen utan vi följer utvecklingen. Storbankerna vill gärna bestämma vad kunderna ska göra, men vi försöker vara mer samspelta och delaktiga lokalt med våra kunder, inte minst genom olika engagemang på orten, säger Jan Blennow.
Genom olika samarbetspartners kan Tidaholms Sparbank erbjuda sina kunder både småskalighetens fördelar och spetskompetens.
Kundnyttan är viktig för banken, d.v.s. hög servicenivå, bra villkor och kompetent personal.

Hög kundnöjdhet
Sparbankerna som grupp har mycket nöjda kunder i genomsnitt och ligger på samma nivå som Handelsbanken och Skandiabanken.
– Tidaholms Sparbank är bättre. Vi är tredje bäst i Sverige när det gäller kundnöjdhet. När rikstäckande banker hävdar att de är bäst så skyddar de sig med att de har verksamhet över hela Sverige, säger Jan Blennow:

Spara och Slösa
De som tillhör den äldre generationen kanske kommer ihåg den tecknade serien Spara och Slösa från Lyckoslanten, Sparbankens tidning för barn.
– Många med mig i min generation ville vara Spara, men idag finns det undersökningar som visar på att många barn och ungdomar hellre identifierar sig med Slösa, säger Jan Blennow och fortsätter:
– I dagens samhälle finns det väldigt få företrädare för sparande. Man ska helst konsumera och gärna göra sig av med framtida inkomster, d.v.s. köpa nu och betala sen. Man behöver inte vara någon Einstein för att begripa att det inte är en bra idé ur privatekonomiskt hänseende. Det gör att vi sparbanker, som namnet antyder, vill vara företrädare för sparande och försöka få människor att skapa en trygghet. Den ekonomiska hållbarheten i ett samhälle bygger på att det finns ett buffertsparande.
Tidaholms Sparbank försöker tillsammans med skolorna att få barn och ungdomar i årskurserna 3, 5 och 9 samt i gymnasiet att lära sig spara.
– Vi ska fortsätta vara det bästa bankalternativet i de orter vi verkar i. Det innebär att vi ska vara en stark bank som kunderna kan ha förtroende för och lita på.
Jan Blennow började arbeta i bankvärlden 1996 och tillsatte vd-posten på Tidaholms Sparbank 2004.