Sön 5 dec / År 39 / Nr 4 2021

Bara fördelar med stålkarmar

Scandinavian Door Frames är ett företag i Ekenässjön som under de senaste 50 åren har byggt upp en hel industri kring stålkarmar.

Scandinavian Door Frames grundades en gång i tiden som en plåtindustri med koppling till byggbranschen, men fokuserar idag enbart på att tillverka stålkarmar till trädörrar. Som proffs på en ytterst nischad produkt levererar företaget sina produkter över hela världen.

Hållbarhet och säkerhet
Enligt Scandinavian Door Frames, som är en del av tyska Knauf-gruppen, finns det många fördelar med att välja stålkarmar till trädörrar. Utöver en kortare monteringstid och enklare installation är stålkarmar även det bästa alternativet rent hållbarsmässigt – de är stabila och säkra mot både brand och inbrott.
Andra starka argument för att välja stålkarmar är den långa livslängden och höga prestandan. Stålkarmar används i krävande miljöer där många människor vistas och där dörrar öppnas och stängs ofta. Några exempel på referensobjekt som Scandinavian Door Frames har levererat till hittills är Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg, Malmö Högskola samt Malmö Arena.

Utvecklas mot bostadshus
Stålkarmar lämpar sig extra bra i offentliga rum som större hotell, sjukhus, flygplatser och skolor. En intressant utveckling är att stålkarmar även blir mer vanliga i bostadshus. De väljs då tack vare sin hållbarhet med lång livslängd tillika långa utbytesintervaller samt för sin säkerhet mot framförallt inbrott.
I det anpassningsbara standardsortimentet finns modeller för både offentliga och privata miljöer. Scandinavian Door Frames producerar även helt kundunika produkter i samråd med beställare. Både JM och NCC använder stålkarmar från Scandinavian Door Frames i flera av sina projekt.