Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Barn och unga får ta plats i Södertälje

I Södertälje är skolan viktigast. På riktigt. Det vittnar de senaste årens kraftfulla investeringar i skol- och verksamhetsutveckling om. Att ge fler elever bättre och mer inriktat stöd så att de klarar grundskolan och får större valmöjligheter inför gymnasiet är ett av huvudspåren i Södertäljes stora skolsatsning.

En avklarad gymnasieutbildning är guld värd idag. Den öppnar enorma möjligheter för framtiden, oavsett vad man vill ägna sig åt. Men för många är valmöjligheterna knappa när grundskolebetygen inte räcker till.

Uppmanar till att våga drömma
I bästa fall kommer elever med lite sämre betyg in på ett program, det blir då lite som vilket som helst – det som går att komma in på. Det kanske inte skulle ha varit förstavalet om betygen hade varit bättre. I värsta fall hamnar de utanför, blir helt enkelt utan eller hoppar av från ett program som inte var intressant redan från början.
Detta är en utveckling som Peter Fredriksson, utbildningsdirektör i Södertälje kommun, vill fortsätta arbeta för att motverka.
– För att nå målet krävs ökad förståelse bland våra elever för vad de kan åstadkomma med egen kraft, vilka möjligheter som finns och hur de bäst kan ta tillvara på dem. I Södertälje försöker vi nå ut till våra elever med nya budskap, vi uppmanar dem helt enkelt att våga drömma – det är först då det kan ske en förändring, menar Peter.

Starkare samarbeten
För att kunna förbättra resultaten i grundskolan ur ett långsiktigt hållbart perspektiv krävs nya tankemönster. Det gäller framförallt att visa hur verkligheten ser ut, vilka yrkesroller som finns och vad som krävs för att få dem. Samarbetet med näringslivet har därför intensifierats under de senaste åren.
Syftet är att visa upp bra förebilder som kan inspirera barn och ungdomar och därmed påverka deras framtid positivt. Skolan använder sig av fadderföretag, fler studiebesök och tätare företagskontakter. Dessutom har studie- och yrkesvägledningen förstärkts för att bättre kunna ta vara på elevernas egna idéer.

Kvalitet och resultat sammanlänkade
Skolans kvalitet har höjts märkbart, enligt Peter Fredriksson, som tillsammans med 2700 medarbetare arbetar för att stärka skolans roll i samhället samt öka undervisningens betydelse för varje elev.
– För att vi ska kunna förbättra elevernas studieresultat måste vi först förbättra skolans och undervisningens kvalitet. Ökad verklighetsförankring med fokus bland annat på täta företagskontakter och studiebesök är en del av det. Vi har ett fantastiskt nätverk som vi fortsätter att bygga på.

Framtidskommun för alla
Högre kvalitet i skolan gynnar inte bara eleverna, utan alla som arbetar i och nära skolans verksamhet. Dessutom vinner samhället på en stark skola i det långa loppet, eftersom mer kompetent arbetskraft utbildas lokalt och därmed stärker det lokala näringslivet.
– Skolan ska generera anställningsbar arbetskraft ur ett längre perspektiv. Det finns tydliga kopplingar mellan framgångar i skolan och anställningsbarhet och det måste vi uppmärksamma mer för att skapa en stark grogrund för Södertälje som en framtidskommun för alla, konstaterar Peter Fredriksson.