Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Barn och ungdomar förtjänar mycket bättre skolmiljöer

Göran Lunander gillar utmaningar. Annars skulle han inte ha tackat ja till jobbet som vd för Futurum Fastigheter. Det behövs många nya förskolor och skolor i Örebro. Och de som finns kräver omfattande underhåll.
– Förskolor och skolor är extremt viktiga för Örebros tillväxt. Kommunen har tagit ansvar genom att bilda Futurum. Och vi ska göra allt för att skapa miljöer värdiga våra barn.

Futurum Fastigheter i Örebro AB är ett helägt kommunalt fastighetsbolag som utvecklar, förädlar och förvaltar förskolor och skolor i Örebro kommun.
– Våra barn tillbringar mycket tid i de miljöerna. Det är vår uppgift att göra dem trevliga att vistas i, säger Göran Lunander.
Han berättar med stort engagemang om hur Futurum ska fortsätta jobba för att barn och ungdomar ska få de arbetsplatser de förtjänar.
– Precis som du och jag går till arbetet, gör våra barn det också. Och där är det viktigt att de har det bra. Det är barnen och ungdomarna som ytterst är våra kunder. Dessutom är de vår framtid.

Hunnit långt, men vill mycket mer
Futurum Fastigheter bildades i januari 2012, och på den korta tiden har man hunnit långt. År 2013 färdigställde man flera nya förskolor, bland annat Ervalla, Garphyttan och Växthuset, samt byggde och renoverade flera grundskolor, till exempel Lundby, Rosta och Vintrosa. Lägg därtill underhåll för 140 miljoner i ett 90-tal av kommunens förskolor och skolor.
– Vi har gjort ett bra jobb med de resurser vi har, säger Göran Lunander och tillägger:
– Men vi vill göra mycket mer.
Liksom i många andra kommuner är underhållet av förskolor och skolor eftersatt även i Örebro. Som en handlingens man är Göran Lunander stundtals frustrerad över att allt inte kan ske på en gång. Men han vet att det finns en plan för hur kommunen och Futurum ska få ordning på problemen.
– Ambitionerna är höga. Stora ombyggnationer och många nyproduktioner väntar. Det behövs tio förskolor och fyra skolor för att möta efterfrågan den närmaste tiden. När folk flyttar hit är det inte bara viktigt att det finns tillräckligt många förskolor och skolor, utan också att miljöerna i sig är i toppklass. Det är viktigt att vi bygger miljöriktigt och klokt redan från början.

Visionen visar vägen
Futurums tillkomst har gett Örebro kommuns förskolor och skolor ett rejält lyft. Göran minns vad en av hans medarbetare sa till honom efter det första verksamhetsåret: ”Tänk, vad vi har hunnit långt på bara ett år.”
Det måste också hyresgästerna märka?
– Exakt, och det visar sig tydligt i de intervjuer vi gjort före och efter bildandet av Futurum. Nu har kunderna dessutom en positiv hållning till hur vi utför vårt arbete. De tycker att det är enkelt att felanmäla och att åtgärderna sker snabbt. De anser att vi har en stark organisation och är trygga med vår kompetens.
Hur har Futurum då lyckats vända skutan på knappt två och ett halvt år?
Svaret är visionen: ”Miljöer värdiga våra barn”.
– Det är en förmån att ha en sådan vision. Dels för att den inkluderar det värdefullaste vi har. Dels för att den är glasklar. Den går inte att misstolka eller bortförklara. Vår vision är ett perfekt styrmedel.

Ska bli bästa förvaltaren
Om fem år har Futurum som mål att vara Örebros bästa fastighetsförvaltare. Fram till dess behövs det 25-30 nya förskolor för att matcha inflyttning och övrig befolkningsökning.
– Vi står väl rustade för de utmaningar vi har framför oss. Våra medarbetare är kunniga och erfarna, och vår ledning vet vad som krävs. Dessutom har vi en kompetent styrelse som ställer rätt krav och ger oss sitt fulla stöd, säger Göran och ler:
– Visst är framtiden härlig!