Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bästa funktion och processbarhet tack vare god design från Gislaved Folie

Vi lever i en tid som präglas av klimatförändringar med ständigt ökande hållbarhetskrav som en naturlig följd. Samtidigt får fler människor bättre livsvillkor med ökad konsumtion som resultat. Att leverera bästa funktion till minsta miljöpåverkan har aldrig varit mer aktuellt – och här ligger Gislaved Folie redan steget före.

Gislaved Folie har fokuserat på hållbar utveckling i över 70 år, från det att den allra första folien utvecklades och tillverkades 1945 till dagens högpresterande multifunktionella folier. Dagens verksamhet är förvisso långt automatiserad, men det är fortfarande samma kultur av kvalitet och hållbarhet som kännetecknar företaget än idag. Inom industrin talar man gärna om värden som god funktion och ökad processbarhet, och det är precis det Gislaved Folie levererar tack vare en högkvalitativ och väl genomtänkt design.

Levererar kundspecifika funktioner
Produkter från Gislaved Folie finns i stort sett överallt. Industrin producerar alla våra nödvändiga vardagsprodukter, men för att den ska kunna göra det krävs mycket arbete i tidigare led, det vill säga bland underleverantörer och råvaruproducenter. Gislaved Folie är en mångfacetterad verksamhet som närmast befinner sig i gränslandet mellan dessa, dels som underleverantör till tillverkningsindustrin men även som en viktig partner i designledet.
– Vi brukar säga att vi egentligen inte levererar en produkt – utan snarare en funktion. Valet av lösning beror helt på vad kunden vill uppnå, det kan vara en tilltalande design kombinerat med ökad säkerhet som exempel. Här är våra inredningsfolier för marina miljöer ett bra exempel, förklarar Sebastian Claar, marknads- och försäljningschef på Gislaved Folie.
Oavsett om det handlar om flamsäkra inredningsfolier för marina miljöer eller kundspecifika mönsterfolier för skydd av utsatta ytor i exempelvis kök och badrum så kan Gislaved Folie garantera ökad slitstyrka, modern design och god processbarhet.
Att öka effektivitet och lönsamhet i kundernas processer har alltid varit huvudfokus, och det gäller fortfarande då Gislaved Folie nu söker utöka samarbetet med industrikunder i Sverige.
Företaget kan tack vare en stor utvecklingsavdelning tillverka helt specialutvecklade folier för tillämpning inom allt från medicinteknik till personlig säkerhet. I samtliga fall kombineras design och funktion för ökad hållbarhet.
– En stor del av utvecklingsavdelningens arbete kretsar nu kring materialutveckling och sortimentsförnyelse för att bredda kundgruppen, bekräftar vd Per Gustafsson.

Söker rätt kompetens
Gislaved Folie är en av de största privata arbetsgivarna i Gislaved med cirka 130 medarbetare lokalt, varav 12 inom produktutveckling. All tillverkning och utveckling sker i den egna fabriken, som tidigare nämnt med fokus på hög kvalitet och säkerhet för maximal processbarhet hos kund.
– För att vara marknadsledande krävs tillgång till rätt kompetens, och här förlitar vi oss mycket på företagets goda rykte som en stabil och pålitlig arbetsgivare med sunda värderingar. Alla som arbetar här erbjuds personlig utveckling, säger personalchefen Carl-Gustaf Morhed, som själv har varit på företaget under många år.
Som en del av tyska Surteco kan Gislaved Folie dessutom låna kompetens från systerföretag världen över, om det skulle behövas. Allt för att säkerställa bästa tänkbara service för kunder inom avancerade branscher där det mesta är kundorderstyrt.