Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bästa näringslivsklimatet finns i Kumla

Svenskt näringsliv har under 2000-talet mätt näringslivsklimatet i kommunerna. I alla dessa mätningar har samma kommun i Örebro län innehaft tätpositionen. Det är Kumla kommun som har utpekats som länsbäst. Affärstidningen Näringsliv frågar sig varför Kumla har bästa näringslivsklimat.

Vid intervjuer framkommer ett flertal faktorer. Vissa påpekar att Kumla har ett starkt och positivt lokalt näringsliv, en slags kumlaanda. Kanske beror den på att under 1900-talet fanns en stor skoindustri i Kumla som ofta bejakade ett eget företagande i hemmet. I Kumla engagerar sig också företagen för ortens bästa.
– Kumla Promotion, som jobbar för företagens bästa, har idag 225 företag som medlemmar, berättar ordförande Alf Moberg. Detta är mycket bra utifrån kommunens storlek. Promotion har också ett livligt utbud av aktiviteter och möten för företagare och för kumlaborna.

Bra logistik och affärsmöjligheter
Andra påpekar att Kumla kommun ligger i en växande region med närhet till Örebro. Bra kommunikationer finns både på väg samt järnväg. För närvarande är det många transport- och logistikföretag som etablerar sig i och nära kommunen.
Lokala logistiketableringar finns bland annat inom pappersområdet med företag som Speedab, MillCon och Diamer. Andra större etableringar har skett av företagen Swedish Lorry Parts och Zymbios Logistics AB.
Kumla kommun erbjuder konkurrenskraftiga priser på industrimark för olika etableringar. Kumla kommun har också ett separat kommunalt bolag som äger och förvaltar industrilokaler. Företaget har byggt upp egen kapacitet att hantera företagsexpansioner och förändringar. Det är också mycket viktigt att man är ”på tå” och ser affärsmöjligheter, vilket också betonas från företagare.

Fortsatt positiv befolkningstillväxt
Ytterligare synpunkter är att Kumla kommun under 2000-talet har haft en stark befolkningstillväxt. Detta beror bland annat på att det finns och har funnits tomter att köpa till konkurrenskraftiga priser. I Kumla byggs det också lägenheter, under senare år har byggtakten kretsat kring cirka 50 nya lägenheter per år.
Ökad befolkning är bra både genom att det skapar ökat utbud av arbetskraft men också bidrar till större lokal efterfrågan. Även om vi inte fullt ut har lyckats hitta alla bidragande orsaker till att Kumla har bästa näringslivsklimatet i Örebro län så förstår vi att Kumla är en bra etableringsort.