Sön 26 jun / År 40 / Nr 3 2022

Bästa reningsverket i Sverige

Vimmerby Energi och Miljö har satt upp tuffa mål för framtiden och bygger nu det bästa reningsverket i Sverige tillsammans med den lokala industrin, WSP och Malmberg Water.

Vimmerbys reningsverk utvecklas och dimensioneras upp för att kunna ta emot större mängder industriellt avloppsvatten från Arla Foods och Åbro Bryggeri. De lokala storspelarna är fortsatt expansiva och utökar sin produktion successivt. Det ställer allt högre krav på reningsverket, och nu är det dags att framtidssäkra det.
– Att bygga Sveriges bästa reningsverk är en kaxig ambition, men vi har för avsikt att göra verklighet av den. Detta är ett samverkansprojekt där vi tar hjälp av experter på WSP för planering och projektering, och Malmberg Water för totalentreprenaden. Tillsammans kan vi lyckas, säger Torbjörn Swahn, vd på Vimmerby Energi och Miljö.

Drivs som samverkansprojekt
Under 2018 genomfördes ett omfattande utredningsarbete tillsammans med WSP. Under tiden beviljades även miljötillståndet och projekteringen startade under hösten 2019.
– Vi har lagt väldigt mycket kraft på det initiala utredningsarbetet och för att säkerställa att rätt resurser hamnar på rätt plats. Nu går projektering och byggnation undan. Första etappen ska vara färdigställd till sommaren, berättar Sabina Jerrestam, projektledare på WSP Kalmar.
Det uppgraderade reningsverket kommer inte bara att ha en högre kapacitet och bättre miljöprestanda. Det blir även fråga om en ökad ekonomisk hållbarhet med full transparens genom hela projektet, från beställare till underentreprenörer.
– Vi bedriver det som ett samverkansprojekt där alla aktörer är involverade genom hela projektet och har full insyn i kostnader och så vidare. Vi tror att detta är rätt väg att gå för att skapa effektiva, lönsamma projekt då det ger en helt annan delaktighet i alla led, tillägger Torbjörn Swahn.

Alla möjligheter att lyckas
Den tuffa ambitionen väcker intresse. Vimmerby Energi och Miljö tog det interna arbetsnamnet ”Bästa reningsverket i Sverige” för att visa hur man vill jobba, med ständiga förbättringar och tydliga mål. Det visar också på en omfattande stolthet i projektet.
Alla parter har skrivit under en samverkansdeklaration och den är grunden till att man lyckas driva projektet så effektivt, med så pass korta tidshorisonter. Vimmerby har alla möjligheter att verkligen få det bästa reningsverket i Sverige.