Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bästa valet av mekanik- och el/automationskonsulter

Skellefteåföretaget Komab Industriteknik strävar efter att vara det självklara alternativet för alla som behöver anlita en konsult inom maskinkonstruktion samt el- och automation.

Automationsingenjör Anders Edström är vd på Komab Industriteknik sedan 2014, då företaget slogs ihop med Edströms bolag Selcon Elteknik. Efter många års verksamhet inom branschen är Anders medveten om vilka behov som finns och vad som driver industrin framåt.
– Utvecklingstakten inom el- och automation har trappats upp avsevärt under de senaste åren och med det kommer även nya krav på alla som levererar tjänster kopplade till industriell tillverkning. För oss innebär det utökade möjligheter samtidigt som det givetvis ställer höga krav på vår kompetens.

Hög kunskapsnivå
Trots den stora utmaningen att få tag på ingenjörskompetens har Komab lyckats bygga upp ett starkt team med en mycket hög kunskapsnivå. Inom företaget finns heltäckande kompetens för att utveckla, bygga och leverera kompletta industrianläggningar med avancerade styrsystem och hög automationsgrad.
En stor del av verksamheten kretsar också kring eftermarknadstjänster som planerat och förebyggande underhåll samt uppgraderingar. Många uppdrag sträcker sig över längre tidsperioder eftersom Komab även driftsätter och säkerställer kontinuerlig funktion i kundernas anläggningar.
Bland kunderna finns allt från enmansbolag till stora internationella industribolag som Alimak Hek, Ovako, SSAB och Smurfit Kappa. Komab är tillräckligt små för att snabbt kunna ställa om efter nya krav, men har samtidigt tillgång till resurser som vanligtvis förknippas med större aktörer. Det bidrar liksom en del strategiska satsningar till att skapa en bra grogrund för framtiden.

Kort om Komab Industriteknik
Jama Mining Machines är majoritetsägare av Komab Industriteknik med 75 procents ägarandel. Därmed ingår företaget i den Norrlandsbaserade Högkammen-koncernen tillsammans med ett antal andra teknikföretag samt fastighetsbolag. Resterande 25 procent ägs av vd:n Anders Edström. Komab sysselsätter ett tiotal personer och omsätter cirka 12-15 miljoner kronor.