Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bättre elpris med portföljförvaltning bra för fastighetsbolag

Stora industrier som förbrukar mycket el förlitar sig på förmågan att köpa upp större mängder el när priserna är som lägst. De har det kapital och den kunskap som krävs för att kunna agera när elmarknaden är till deras fördel. Men hur blir det då för mindre företag som inte har samma möjligheter, men som även de behöver trygga el till bra priser för att kunna utvecklas?

Sundsvall Energi möter företag som vill trygga bra elpriser över tid. Nu erbjuder det lokala energibolaget en omfattande portföljförvaltningstjänst tillsammans med företaget Scandem Market AB. Genom portföljförvaltningen bevakas elpriserna dagligen och elen säkras upp i portioner för att sprida riskerna och därmed uppnå ett långsiktigt lågt elpris.
– Genom att flera kunders elinköp samlas i en gemensam portfölj kan samma låga elpris som storbolagen är vana vid även erbjudas till små och medelstora företag, förklarar Patrik Gustafsson, Account Manager på Sundsvall Energi.

Bättre elpris lockar fastighetsbolag
Intresset för portföljförvaltningen har snabbt stigit och från Sundsvall Energis sida räknar man med en fortsatt stark tillväxt under kommande år. Det är inte bara industribolag som är intresserade – konceptet har spridit sig till fastighetsbolag över hela Sundsvall som nu väljer att teckna portföljavtal.
För att kunna erbjuda en kundanpassad och individuell service finns flera olika prissäkringsstrategier som styr hur elköpet ska hanteras. Ju större volymer som är prissäkrade – desto mindre risker kring elpriset på sikt. Många företag behöver ha en trygghet i att veta hur mycket elen kommer att kosta. Det är speciellt viktigt för fastighetsbolag då hyresnivåer ska sättas och nya investeringsbeslut tas baserat på ekonomiska förutsättningar.
– Vår portföljstrategi har genererat bland de lägsta elpriserna i Sverige för våra kunder. Det är klart att vi ser det som en stor samhällsnytta också, eftersom vi vet att våra kunder kan investera mer om elpriserna är låga, påpekar Patrik Gustafsson.
Portföljpriserna har under de senaste åren legat ungefär sju procent lägre än marknadspriset, det vill säga lägre än inköpspriset hos andra aktörer.

Ju fler desto bättre
Sundsvall Energi har precis tecknat ramavtal med ett stort bostadsbolag i Sundsvall och Härnösand, som vill erbjuda sina medlemmar bästa tänkbara elpris över lång tid. Det är en smart investering för framtiden som gynnar både bolaget och alla som har en bostad i dess bestånd.
Det finns utrymme för fler företag att ansluta sig till någon av portföljerna som Sundsvall Energi kan erbjuda tillsammans med Scandem. Ju fler som väljer att ansluta sig – desto lägre och mer stabila kan elpriserna bli. Patrik Gustafsson ser fram emot att få välkomna fler kunder efter ett bra och lönsamt beslut med portföljförvaltning.