Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Bättre förutsättningar för sjöfarten med landström

När det gäller kompletta anläggningar för anslutning av fartyg till landström finns det väldigt få aktörer som kan leverera med den kvalitet och säkerhet som krävs. Processkontroll Elektriska AB har levererat samtliga anläggningar som finns i svenska hamnar bortsett från pilotanläggningen som utvecklades och testades av Göteborgs Hamn för snart 15 år sedan.

Intresset för att kunna ansluta fartyg till det landbaserade elnätet via så kallade HVSC-anslutningar (High Voltage Shore Connection) har ökat i takt med stigande bränslekostnader. Dessutom finns det numera stränga krav som reglerar utsläppen i hamnen vilket driver på utvecklingen av alternativa lösningar ytterligare.
Anslutningen till landström gör att fartygen kan stänga av sina hjälpmotorer och bränslebesparingen kan bli betydande även på kort sikt. Idag finns det möjlighet att ansluta till landström i några av Sveriges nyckelhamnar, inklusive Trelleborgs hamn, men systemet behövs på betydligt fler ställen om det ska få en märkbar global effekt.

Pionjärerna sätter standard
Per Lindeberg, tidigare elchef i Göteborgs Hamn, är upphovsmannen bakom ett av de första systemen för att ansluta fartyg till det landbaserade elnätet via högspänningskablar.
– En klar fördel med att använda landström, förutom den rena miljövinsten med färre utsläpp i havet och mindre buller som stör närmiljön kring hamnen, är den stora ekonomiska vinsten. Eftersom all el som fartygen får via elnätet är skattebefriad blir det en väldigt billig kraftkälla så länge fartygen befinner sig vid kaj, förklarar Per Lindeberg.
Processkontroll Elektriska nappade snabbt på idén och började utveckla system i enlighet med den standard som Per Lindeberg arbetat med under flera års tid. Per förklarar att den stora utmaningen är att ungefär 90 procent av alla oceangående fartyg är byggda för att använda en spänningsfrekvens som används i en mindre del av världen, främst USA, alltså 60 Hz. Problematiken ligger då i att resten av världen använder 50 Hz.
– Det Processkontroll Elektriska har gjort och som är unikt i sitt slag är att utveckla system som omfattar frekvensomriktare, det vill säga kompletta anslutningar med valmöjlighet att leverera 50 eller 60 Hz i samma uttag beroende på vilken frekvens som fartygets elsystem är byggt för.
På så vis löste Processkontroll en teknisk utmaning som annars skulle ha kunnat sätta käppar i hjulet för en utveckling som är nödvändig för framtidens sjöfart. Det var en väldigt nischad och hög kompetens inom automation och högspänning hos Processkontroll Elektriska som gjorde utvecklingen möjlig, betonar Per Lindeberg.

Förändrar förutsättningarna för sjöfarten
Tillsammans med Stena Line, som kraftigt bidrog till att den första anslutningen i Göteborg såg dagens ljus, har Processkontroll Elektriska utvecklat en världsunik lösning som kan komma att förändra förutsättningarna för den globala sjönäringen. Inte minst har det en omedelbar effekt för alla som trafikerar SECA-området där miljödirektiven för sjöfart kommer att vara som tuffast från och med januari 2015.
Göteborgs Hamn blev en föregångare, men Processkontroll Elektriskas grundare och vd Ingemar Gustavsson upplever att hamnarna på den svenska sydkusten snabbt hoppat på tåget och att en stor del av utvecklingen nu sker här. Företaget har redan levererat flera anslutningar till hamnarna i Trelleborg, Ystad och Karlskrona som exempel.
– För oss tar ett uppdrag inte slut så fort vi levererat en ny anläggning. Vi har rätt kompetens för att sköta drift och underhåll både på egna och andras anläggningar.

Trelleborg i framkant
Trelleborgs Hamns projektledare Ulf Sonesson upplever att samarbetet med Processkontroll Elektriska har fungerat mycket bra.
– De har levererat de flesta anläggningarna av det här slaget i Sverige så självklart känns det tryggt att även vårt system för landström kommer från Processkontroll Elektriska. Från det att samarbetet inleddes för drygt tre år sedan har vi haft en tät dialog som vi upplever har fungerat mycket bra, säger Ulf Sonesson.
Trelleborgs Hamn ska utöka antalet färjelägen i samband med att hamnen flyttas ut från centrum. Idag finns redan möjlighet att ansluta sju fartyg till landström samtidigt, och minst lika goda möjligheter ska finnas även efter flytten. Tillstånd finns i dagsläget för att bygga ytterligare tre färjelägen.
En utmaning relaterat till användningen av landström är att många fartyg inte har tekniken ombord för att kunna ta emot den. Trenden tyder dock på att intresset ökar, allt fler får insikt i hur mycket som faktiskt finns att vinna på det och det sätter i sin tur press på hamnarna att låta installera systemen.
– Här befinner sig Trelleborg redan i framkant med befintliga och planerade installationer, konstaterar Ingemar Gustavsson.