Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bättre IT-drift med gemensamma resurser

Det finns vissa tillfällen då man verkligen kan dra nytta av stordriftsfördelar. Att samordna tjänster som IT-drift och administration är bra exempel, vilket ett antal kommuner i Skaraborgsregionen redan kommit underfund med.

Det är nu över tio år sedan kommunalförbundet Göliska IT bildades av Lidköping, Skara och Götene kommuner. Idag ingår även Essunga och Grästorp i samarbetskonstellationen som enkelt uttryckt bidrar till att man får ut mer av sin IT-investering genom att resurserna delas mellan kommunerna.
Till uppdraget för Göliska IT hör drift och support för cirka 200 verksamhetssystem och 20.000 användare i de fem kommunerna inklusive kommunägda bolag. Dessutom ansvarar man för stadsnäten i Lidköping, Skara och Götene kommuner.

Tar vara på investeringar
Att sträva efter ständiga förbättringar tycks vara inprogrammerat i företagets DNA, det märks också i de nya satsningar som görs för att förbättra IT-driften i ägarkommunerna.

– En ökad digitalisering inom kommunernas alla verksamheter gör att vi som IT-leverantör måste arbeta nära våra kunder för att förstå deras behov och kunna översätta dessa i smarta IT-tjänster, förklarar vd:n Anders Thörn.

Ett exempel på en ny tjänst är centralstyrning av hanteringen av iPads för lärare och elever, som slipper teknikstrul då systemet redan snappar upp eventuella hinder innan de upptäcks. Tjänsten är en del i att Göliska IT ska arbeta för att stötta den nya nationella IT-strategin i skolan som kommer ställa krav på högre IT-kompetens för lärare och ytterligare öka mängden digitala enheter via 1:1-konceptet.

I en tid då kommunernas budgetar kommer innehålla allt mer kostnader relaterade till IT och digitala lösningar är det viktigt att det finns verktyg och kompetens för att ta hand om investeringarna på bästa sätt. En av Göliska ITs främsta uppgifter är att se till så att de kommunala verksamheterna gagnas av de digitala investeringarna så långt som möjligt.