Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bättre livskvalitet med Stevia

En produkt som kan göra livet bättre för ett stort antal människor genom mätbara, positiva effekter på folkhälsan, och som dessutom kan produceras hållbart och rättvist för alla. En produkt som helt enkelt tar ansvar och förbättrar våra liv – det låter kanske för bra för att vara sant? Men Stevia är ingen fantasiprodukt – den finns i verkligheten och den har funnits väldigt länge i andra delar av världen även om lanseringen i Sverige är ny.

Att den globala folkhälsan hotas av ökad sockerkonsumtion är något som nu uppmärksammas allt mer på flera håll i samhället. Inom sjukvården har man länge diskuterat och försökt sprida information om vilka risker som finns, framförallt relaterat till Typ-2 diabetes, och kunskapen blir mer och mer tillgänglig i takt med att fler intresserar sig för kost och hälsa generellt.

En naturlig ersättare
Men även om det finns kunskap om vilka risker som förknippas med en överdriven sockerkonsumtion så finns det samtidigt ett sug efter produkter som innehåller socker. Därför är det kanske mer aktuellt att diskutera hur man på ett naturligt sätt kan minska användningen av socker så långt det går, istället för att helt utesluta sötade produkter. Stevia är då den enda helt naturliga lösningen.
– Stevia kan hjälpa till att ersätta socker i nästan alla sammanhang. Det är dessutom blandbart med socker i alla former. Eftersom Stevia inte påverkar insulinhalten i blodet så är det ett mycket bra alternativ ur hälsosynpunkt, det hjälper till att förebygga sjukdomar som har sitt ursprung i en överdriven sockerkonsumtion, förklarar Sophia Horn af Rantzien, vd på The Real Stevia Company Granular AB (publ), företaget som var drivande i att lansera Stevia i Sverige.

Hållbart för alla
Det är en sann entreprenörsanda kombinerad med ett gediget samhällsengagemang som ligger bakom Stevias framgångsrika lansering på den svenska marknaden. En stark strävan efter att göra skillnad, både för konsumenter och producenter, blev drivmotorn för entreprenören Carl Horn af Rantziens resa som började hemma i köket och som därifrån fortsatte ända bort till Sydamerika och senare vidare till Kina.
– Redan från första början hade Carl klart för sig att om man skulle etablera någon form av handelsverksamhet så skulle det göras hållbart – för alla. Han besökte själv ett antal lokala Steviaodlare i Paraguay och skapade på så vis långsiktiga kontakter från det allra första ledet i produktionskedjan, berättar Sophia, varpå hon även konstaterar att företaget tar ett helhetsansvar för hållbarhetsfrågorna ur alla perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt.

Enorm potential i nya produktområden
När Carl Horn af Rantzien påbörjade sin resa var sockerdebatten fortfarande i sin linda. Nu har den tagit fart, och kunskapen ökar lite mer för varje dag. Granular är fortsatt framåtsträvande och vågar tänka i nya banor.
– Det har gått knappt tre år sedan Stevia blev godkänt för försäljning i Sverige och det är nu det verkligen börjar hända saker på allvar. Dryckesindustrin var snabbt involverade, men det finns en enorm potential i nya produktområden som exempelvis mejeriprodukter, menar Sophia .
Hon betonar att det samtidigt inte är helt okomplicerat att byta sockret i de befintliga recepten mot en ny produkt. Det krävs kunskap om Stevia och hur det kan användas på bästa sätt för att skapa bra produkter, och det är kunskap som man gärna delar med sig av från Granular.