Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bättre lönsamhet med tidsoptimerande system

Det är inte mycket som passerar obemärkt förbi den globala låstillverkaren och säkerhetskoncernen Kaba. Inte ens en sekund. Inom tillverkningsindustrin är varje minut dyrbar och att optimera produktionseffektiviteten så långt det bara är möjligt är allas huvudmål. Tidsoptimering har aldrig varit viktigare än idag och det tar Kaba fasta på i ett helt sortiment av produkter som registrerar och kommunicerar vart tiden tar vägen.

Den moderna industrin må i stor utsträckning ha vuxit ifrån den traditionella stämpelklockan men söker fortfarande dess funktion gällande tidsoptimering.
– Att registrera arbetstid handlar om mycket mer än kontroll. Informationen som moderna tidterminaler samlar in används i allt högre grad som underlag för planering, utöver att betala ut rätt lön till rätt person i rätt tid. Inte minst handlar det om att skapa en bild över organisationens effektivitet och syftet är att maximera nyttan av varje minut, förklarar Marcus Castenfelt, försäljningschef för produkter inom Kabas affärsområde Workforce Management.
Inom vissa branscher är tiden även ett mått på kvalitet. Att ett visst moment fått ta en viss tid ger en indikation dels över att allt har gått rätt till enligt de normer och regler som finns inom branschen och dels att man möter kundernas förväntningar.

Enbart hållbara system
Trenden visar tydligt att tidsstämpling överlever som fenomen men att man idag förlitar sig mer och mer på mobila system för att redovisa arbetstid. Mobila enheter utmanar de stationära systemen, och Kaba har lösningar som optimerar båda.
Faktum är att några av världsmarknadens mest beprövade och kvalitetstestade system för effektiv tidsregistrering i relation till en produktionsprocess (Shop Floor Data Collection) har utvecklats av Kaba. Lösningarna anpassas enligt Marcus Castenfelt helt efter vilken miljö de ska implementeras i och sortimentet omfattar lättanvändliga system även för mycket krävande industrimiljöer.
– Vi bygger enbart hållbara, kvalitetssäkrade lösningar som behåller sin funktionalitet under hela sin livstid. En extra trygghet för våra kunder är att systemen dessutom kräver väldigt lite underhåll och enkelt kan uppgraderas. Vi är heller inte beroende av att kundernas IT-miljö ska se ut på ett visst sätt utan kan vara väldigt flexibla.

Leder utvecklingen
Kaba har utvecklat och levererat säkra och effektiva låssystem i över 160 år. Workforce Management är förvisso ett yngre affärsområde om man ser till hela koncernen, men utan tvekan ett av de mest tillväxtbenägna.
Genom att tillhandahålla system för att fånga information i relation till affärskritiska processer bidrar Kaba till en ökad lönsamhet för de företag som använder systemen. Inom tillverkningsindustrin är det oerhört värdefullt, eftersom en stor del av beslutsprocessen grundas på information som tidsterminalerna samlat in. Och tekniken blir allt mer sofistikerad.
– Vi säger inte att vi följer utvecklingen när det gäller tekniska innovationer för tillämpning inom säkerhetsområdet – vi leder den. Vi utvecklar nästa generations tidterminaler baserade på Android och har redan lösningar baserade på den senaste generationens biometriska sensorer för implementering där säkerhetskraven är som högst. NFC är ett område som utvecklas väldigt starkt. Vi kommer att fortsätta ligga i framkant när det gäller utveckling av nya lösningar inom alla aspekter av Workforce Management, säger Marcus Castenfelt.