Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Bättre miljöarbete med rena fraktioner

Rambo nyttiggör 99 procent av allt insamlat avfall i de fyra ägarkommunerna Lysekil, Munkedal, Sotenäs och Tanum. Enbart en procent deponeras, men Rambo vill bli ännu bättre. I Lysekil testas nu en ny källsorteringsmetod, Hemsortering, där hushållen har nya kärl att sortera avfallet i. Hemsortering kommer bland annat från Helsingborg och bygger på hushållsnära insamling av förpackningar, tidningar, matavfall – upp till 10 materialslag. Detta har i Helsingborg gett rena fraktioner, bra arbetsmiljö, en effektivare avfallshantering och nöjda kunder.

Regional Avfallsanläggning i mellersta Bohuslän, Rambo, kallar sig gärna för miljöföretag. Och med all rätt. Rambo har ett mycket medvetet miljöarbete där man dagligen arbetar för en ökad medvetenhet kring effektiv renhållning och avfallshantering.
Verksamheten består av allt från kundservice, utvecklingsarbete, kommunikation mot boende till att omhänderta, transportera och behandla avfall från hushåll och företag i de fyra ägarkommunerna, som tillsammans har 46 500 invånare. Rambo driver fyra avfallsanläggningar, sju återvinningscentraler, 14 miljöstationer och på uppdrag av FTI även ett 60-tal återvinningsstationer.

Högre miljövinster i Lysekil
Lysekils kommun tillämpar fortfarande säckhantering för soppåsen men har introducerat kärl för matavfallsinsamlingen. Nu vill Rambo öka all återvinning och samtidigt behålla sina nöjda kunder.
– Vi vill uppnå ännu högre miljövinster och införa ett långsiktigt hållbart avfallshanteringssystem. För att genomföra förändringar måste vi alltid ha kommuninvånarna med oss och det upplever vi också att vi har. Intresset kring testet av Hemsortering har varit mycket stort. Till hösten sätter vi igång med ett test där vi erbjuder 1000 hushåll två kärl med fyra fack i för sortering av upp till tio olika avfallsfraktioner inklusive matavfall, berättar Sofia Agertoft, kommunikationsansvarig på Rambo.

Ytterligare steg mot hållbar utveckling
Systemet, som sedan flera år finns etablerat i Helsingborg, har flera fördelar. Genom att alla fraktioner, även batterier och glödlampor, kan sorteras hemma slipper kommuninvånarna åka till återvinningstationen. Det sparar både tid, ekonomi och miljö. Uttjänta maskiner, såsom brödrostar och TV-apparater, måste fortfarande tas om hand på någon av Rambos återvinningscentraler.
– Renare fraktioner förenklar vårt arbete, och det upplevs också positivt bland kunderna som känner sig nöjda genom att kunna bidra till en renare miljö på ett enkelt sätt. Det blir helt enkelt lättare att göra rätt. Dessutom förbättrar metoden arbetsmiljön för insamlingspersonalen som slipper bära tunga säckar. Tömningen av kärlen i det nya systemet är automatisk, det är bara batterier och glödlampor som töms manuellt.
Kärlen kommer att placeras utanför huset och därmed spara plats inomhus. Kostnaden kommer också att gå ner jämfört med den gamla säckhanteringen, där allt läggs i samma påse.
– Vi genomför nu det enskilt största källsorteringsprojektet inom i vår region. Det blir ett modernt system som vi kan vara stolta över och vi hoppas naturligtvis att testet kommer att leda till fullskalig implementering. Det skulle utan tvekan bli ett betydelsefullt steg för vår framtida hållbara utveckling, menar Sofia Agertoft.