Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bättre och säkrare vardag med ELE Engineering

Som nytänkande konsultbolag med kompetens att utföra uppdrag inom allt från elinstallationer i fastigheter till kraftlösningar inom tung industri, samt specialiserade hydrauliklösningar och arbetsmiljöförbättringar, står sig ELE Engineering bra på en konkurrensutsatt marknad.

ELE Engineering är en liten men heltäckande teknikkonsult med kontor i Västerås, Borlänge och Sundsvall. Dessutom har företaget en egen verkstad, ELE Manufacturing, i Edsbyn där man tillverkar olika system för industrin, lyftverktyg och reservdelar som behövs för att teknikkonsulterna ska kunna utföra sina uppdrag ute hos kund.

Ofta tung industri
Kundunderlaget är stort för ELE Engineering, som med sina strategiskt placerade kontor når i princip hela norra och mellersta Sverige.
– Ungefär hälften av oss på ELE Engineering är ute hos kund och jobbar, inom uppdrag som ofta kopplas till tung industri som kraftförsörjning och inom sågverksindustrin. Vi hjälper till med allt från maskininstallationer och ombyggnader till arbetsmiljöförbättrande insatser, där vi tillsammans med kunden skapar en säker och trygg arbetsplats och ger dokumentation på det, berättar Lars Nordekvist, vd på ELE.

Bättre och säkrare vardag
Syftet med allt som ELE Engineering gör är att skapa en bättre och säkrare vardag för kunden. Många projekt handlar om att öka effektiviteten i kundens processer, som till exempel inom stålindustrin där man vill skapa system för bättre resursutnyttjande och mindre spill, och samtidigt göra tillverkningen så energieffektiv som möjligt.
– Inom sågverksindustrin handlar det ofta om att minska damm i arbetsmiljön. Då kan vi utveckla och installera system för det. Kunderna får alltid en teknisk dokumentation efter utfört uppdrag. Den behövs för att visa att man förhåller sig till regler och normer inom branschen, förklarar Lars Nordekvist.

Bygger upp verksamhet i Västerås
ELE Engineering är ett företag med rötter i Västerås som successivt har vuxit norrut. I skrivande stund är man på jakt efter nya medarbetare som vill vara med och bygga upp verksamheten i Sundsvall och Borlänge, och även Västeråskontoret behöver utvecklas med ny kompetens.
– Vi växer mycket inom kraftindustrin över lag och vi vet att det finns mycket kunskap i Västerås när det gäller teknik för kraftöverföring. Vi vill utvecklas tillsammans med marknaden här och söker efter duktiga konsulter som vill vara med på resan, avslutar Lars Nordekvist med.