Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Bättre samverkansmöjligheter för nytänkande redovisningsföretag

Briox utvecklar nya samverkansmöjligheter för redovisningsföretag och deras kunder med hjälp av molnbaserade system. Med ett helt egenutvecklat och oberoende system för administrativa tjänster som redovisning, fakturering, säljstöd och tidsredovisning förenklar Briox arbetet för alla parter.

Efter några branta backar är Briox på banan igen med egna lösningar och en tydligare säljstrategi. Målgruppen är både leverantörer av redovisningstjänster och företag som köper ekonomiska tjänster. Att förenkla det dagliga arbetet och skapa en bättre grund för samverkan är huvudsyftet med Briox system.

Storsatsar på Finland
Efter en stor omorganisation i verksamheten storsatsar Briox på den finska marknaden. Företaget hade höga uppstartskostnader då produkten både är avancerad och användarvänlig, men det var även en stor utmaning i lanseringen då man först satsade på två av Europas absolut största marknader – Storbritannien och Tyskland.
– Genom att lägga all kraft på den finska marknaden har vi lyckats få en god fart på tillväxten i bolaget och det ger utrymme för nya satsningar, säger Briox tidigare vd Johan Rutgersson, som har varit med under hela tillväxtresan och som tidigare har drivit andra framgångsrika företag inom finanssektorn.
Tillsammans med Jens Collskog, medgrundare och tidigare vd på Fortnox, har den nya strategin formats och framgångsrikt implementerats. Nyligen meddelade Briox att Fredrik Hyltsten rekryterats som tillträdande vd, Johan Rutgersson stannar i bolaget som arbetande styrelseordförande.
Redovisningsbyråer är numera den främsta kundgruppen. De har i sin tur många kunder, ofta små bolag som behöver hjälp med löpande redovisning.
– Strategin är egentligen ganska enkel, fortsätter Johan Rutgersson. Om vi får fler redovisningsbyråer som kunder så ökar vi även inom andra segment, det vill säga via deras kunder, som också vill kunna sammanställa rapporter och få en god överblick över sitt ekonomiarbete.
När båda parter använder samma system ökar samarbetet – det är den stora fördelen med Briox system. Därför satsar man enbart på molnbaserade lösningar som alla kan använda, utan krångliga platsberoende installationer.

Exporterar svensk kunskap
Med hjälp av sin nylanserade Briox Portal för redovisningsbyråer hoppas Briox på att nå ut till ännu fler. Finland har generellt inte kommit lika långt i sin digitalisering som Sverige. Finska företag efterfrågar emellertid en minst lika hög tillgänglighet, och därför såg Briox en unik möjlighet på den finska marknaden.
– Det fanns ett antal produkter på marknaden men ingen med lika hög tillgänglighet som vår. Det vi erbjuder är helt enkelt en bättre och mer kostnadseffektiv produkt på en marknad som efterfrågar moderna digitala lösningar, konstaterar Johan Rutgersson, som är mycket nöjd med det senaste årets utveckling inom Briox.
Briox huvudkontor finns i Växjö, på WTC mitt i centrum. Det är naturligt med tanke på att produkten har utvecklats i Växjö och kompetensen finns här. Den svenska marknaden är dock inte aktuell för Briox, som istället kommer att fortsätta fokusera på utvecklingen i Finland och nu även Estland som blivit en naturlig förlängning på framgångarna i Finland.