Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bättre totalekonomi med rätt fastighetsservice

Vill man sova gott om natten ska man välja Värmlands Fastighetsservice som samarbetspartner. Det har hundratals fastighetsägare i Karlstad med omnejd redan insett. Oavsett om man har ett par eller flera tusentals lägenheter kan man dra nytta av det kompletta tjänsteutbudet som Värmlands Fastighetsservice erbjuder.

Värmlands Fastighetsservice firade 30 år i fjol. Det yttersta målet har alltid varit att skapa en bättre totalekonomi med långsiktiga perspektiv. Att skapa lönsamhet och bättre avkastning på kundernas investeringar är en förutsättning för att vara konkurrenskraftig över tid, och här anser företagets verksamhetsansvarige Anders Skoglund att man lyckats väldigt bra.
– Tack vare vår bredd av tjänster och kompetenser utgör Värmlands Fastighetsservice idag ett självklart val för många fastighetsägare i och omkring Karlstad. Eftersom vi dessutom anpassar våra åtaganden utifrån varje kunds specifika behov kan våra kunder alltid lita på att vi levererar en kostnadseffektiv helhetslösning som passar just dem.

Värnar om kundernas investeringar
Värmlands Fastighetsservice utför i princip allt som rör löpande och förebyggande fastighetsskötsel, både invändigt och utvändigt. Företaget har dessutom beredskap med jour dygnet runt för att åtgärda akuta problem som kan uppstå exempelvis i samband med olyckor.
– För att kunna tillhandahålla konkurrenskraftiga och hållbara tjänster har vi ett brett nätverk av samarbetspartners i Karlstad och kringliggande kommuner som Hammarö och Kristinehamn. Vi kan snabbt vara på plats om det händer något och vi har kontakt med alla typer av hantverkare och servicebolag, informerar Anders Skoglund.
Även ekonomiska uppdrag hör till verksamheten och man sköter bland annat administration med hyresavisering och kontroll av betalningar på uppdrag fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Bland resterande kunder finns allt från mycket stora fastighetsägare med cirka 2500 lägenheter till mindre intressenter med innehav av ett par lägenheter.
Det gemensamma intresset för alla kundkategorier är att hålla nere kostnader och det görs enligt Anders Skoglund bäst genom att satsa proaktivt och eliminera risker:
– Vi värnar om kundernas investeringar och därför satsar vi väldigt mycket på förebyggande underhåll.

Framtid – mer teknik på rätt nivå
Bland ytterligare tjänsteområden finns inredningsmontage enligt samarbetsavtal med bland andra Kinnarp och EFG. Det är en tjänst som efterfrågas över hela Värmland och det kan öppna upp för expansion mot fler orter och kommuner lite längre bort från Karlstad.
En annan utveckling som Anders Skoglund ser framöver är att allt mer teknik integreras i nya fastigheter. Det finns dock ett stort behov av att få in mer teknik i gamla fastigheter och här kan Värmlands Fastighetsservice underlätta genom att erbjuda vägledning för hur man bäst uppdaterar det äldre beståndet teknikmässigt, utan att överinvestera.
– Det är viktigt att man som fastighetsägare kan lägga sig på rätt nivå och möta hyresgästernas behov utan att det resulterar i åtgärder som blir så dyra att man tvingas höja hyrorna till nivåer som kanske inte accepteras. Det är en balansgång som vi kan vara med och stötta i, och vi ser fram emot att få knyta fler spännande samarbeten inom området framöver.