Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Bättre uppföljning med Cost Stop

Trots att det finns ett stort behov av ett etablerat system för rapportering och avvikelsehantering inom transportsektorn så har utbudet länge varit snävt. Det vill man på Stacker Stop Euro AB i Örebro ändra på med det egenutvecklade digitala kvalitetssystemet Cost Stop.

Transportbranschen opererar med mycket snäva marginaler. De allra flesta transportföretag präglas av stora krav gällande tidshållning och det ska oftast gå så fort som möjligt – därför är det inte ovanligt att incidenter skrivs ner på en liten post it-lapp som hamnar på något oprioriterat ställe. Om det blir fler och fler lappar, vilka kanske även kompletteras med ett par bilder tagna med mobilkamera utan att laddas upp och säkras för framtiden – hur blir det då med rapporteringen av incidenter över tid?

Vedertaget inom industrin
Lars Johansson, vd för Stacker Stop samt även en av innovatörerna bakom Cost Stop, förklarar att det inom den tillverkande industrin sedan länge är vedertaget att avvikelser rapporteras och sparas digitalt. Avvikelser kan bli kostsamma och i slutändan påverkas konkurrenskraften – därför är det angeläget att dra lärdom av tidigare misstag. Det går i sin tur hand i hand med säkerhet, produktivitet och ökad lönsamhet.
– Samma princip gäller inom transportsektorn – det finns oerhört mycket att vinna på att effektivt rapportera och lagra avvikelser med hjälp av digitala system, förklarar Lars. Inom transportsektorn är det emellertid än så länge inte lika etablerat.
Många åkerier och transportcentraler har dock insett fördelarna med att kunna rapportera och följa upp händelser genom hela transportkedjan. Det är ett bra startläge för Stacker Stop som planerar lite av en nylansering av det digitala verktyget Cost Stop, som redan används av ett antal olika producerande företag i Sverige.
Ett annat exempel på applikationsområde är DB Schenkers handdatorer, som har en inbyggd avvikelsefunktion med direktrapportering till Cost Stop för åtgärd.

Bra uppföljning sparar resurser
Stacker Stop levererar tillbehör och förbrukningsvaror till många av transportbranschens större aktörer. Lars Johansson berättar att kompletteringen av ett digitalt kvalitetssystem för uppföljning av avvikelser är en naturlig utveckling av företagets produktportfölj.
– Vi erbjuder produkter som gör arbetet inom transportsektorn lite enklare och betydligt säkrare. Vi strävar efter att bidra till en ökad hållbarhet genom att tillhandahålla produkter och tjänster som leder till bättre resurshållning och ökad lönsamhet för våra kunder. Cost Stop är ett mycket bra exempel på det.
Med Cost Stop behöver man inte göra stora investeringar i programvara som blir gammal efter en tid. Systemet är interaktivt och baseras på en molntjänst där kunderna köper funktionen och betalar för det de använder.
I det webbaserade systemet, som även kan laddas ner som en app med ett tillval av olika moduler på smartphones och surfplattor, rapporteras avvikelser på ett mycket användarvänligt sätt. Informationen är därefter tillgänglig för alla som är behöriga.

Säkrare trafik – bättre lönsamhet
Även trafik- och förarsäkerheten kan förbättras med hjälp av Cost Stop. Eftersom programmet lagrar alla avvikelser och sorterar per kategori – exempelvis förare, fordon, verkstad, så kan eventuella framtida avvikelser också undvikas om det finns ett mönster att gå efter.
– Grundidén med systemet är att man lär av sina misstag och vidtar åtgärder för att förebygga och allra helst eliminera avvikelser i framtiden. Med Cost Stop vill vi vara med och skapa en säkrare och mer hållbar trafikmiljö och samtidigt bidra till ökad lönsamhet inom transportsektorn, avslutar Lars Johansson med.