Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

BDX ser till ökad hållbarhet från grunden

Det gigantiska utvecklingsprojektet med byggnationen av Markbygdens vindkraftpark både imponerar och involverar. De flesta stora och många mindre logistik- och entreprenadbolag har varit med och räknat på minst ett delprojekt i Markbygden. BDX är med i flera delprojekt över flera etapper.

Markbygden blir Europas största landbaserade vindkraftpark med en uppskattad årlig produktion på 12 TWh. Det räcker för att försörja cirka 80 procent av Sveriges behov av hushållsel under ett år, för att sätta siffran i perspektiv. Man förstår snabbt att Markbygden är ett viktigt projekt i Sveriges omställning från fossilt till förnybart.

Ökad hållbarhet från grunden
Hållbarhetsaspekten gör sig tydlig genom hela Markbygden, där det ställs höga krav på alla leverantörer och intressenter. Och det är många som vill vara med i ett av Norrlands största utvecklingsprojekt genom tiderna. Genom att förlägga bergtäkt och krossverk inne på området sparas stora resurser med färre och kortare transporter. Det är något som BDX värnar om och som bidrar till ökad hållbarhet från grunden.
– Vi är ett mångfacetterat företag med ett brett tjänsteutbud inom entreprenad, logistik och anläggning. Det gör att vi kan samordna våra funktioner i Markbygden på ett sätt som bidrar till ökad hållbarhet, säger Håkan Johansson, BDX projektingenjör i Piteå.
Ett av BDX affärsområden, BDX Ballast, har sedan 2012 haft uppdraget att producera krossmaterial som används från de projekttäkter som finns i Markbygden.

Två miljoner ton bergkross
Svevind har projekterat fram Markbygden samt bergtäkterna som används för att försörja bygget av vägar och fundament. BDX är en viktig partner i det arbetet, som ser till att det dagliga arbetet rullar på med rätt krossmaterial på rätt plats i rätt tid.
– Det kan låta enkelt, men det är en hel del problemlösning från dag till dag. Det handlar om så stora mängder material som ska fraktas inom området, här fanns till exempel nästan inga vägar tidigare, allt har skapats nu i samband med utvecklingen av Markbygden, förklarar Håkan Johansson.
Hittills har BDX producerat över två miljoner ton bergkross, som främst används till vägmaterial och betongballast i projekten. En stor utmaning har varit att förbättra tekniken gällande produktion av ballast till betong från bergkross. BDX har producerat nästan 300.000 ton betongballast från bergtäkten i Lövberget, och slutprodukten har förbättrats avsevärt sedan starten.
– Nyckeln till ett fungerande förbättringsarbete är samarbete. Jag vill framhålla att samarbetet med vår beställare, BDX Företagen och våra krossentreprenörer BRB Kross och Bottenvikens Kross samt losshållningsentreprenören Norrbottens Bergteknik, är det som gjort att vi lyckats så bra i projekt Lövberget, säger Håkan.

Ledande i norra Sverige
BDX är ett växande företag som från och med februari i år verkar inom två divisioner: Entreprenad respektive Industri och Logistik. Företaget gör egentligen samma sak som innan, men med mer fokus på projektleveranser och interna samarbeten där divisionerna ofta levererar i samma projekt. Som till exempel i Markbygden. Det uppfyller också en miljösträvan inom branschen generellt.