Tis 29 nov / År 40 / Nr 4 2022

Befälhavare kan lita på Klippans Båtmansstation i alla väder

Utmärkt service kommer alltid i första hand på Göteborgsbaserade Klippans Båtmansstation. Underdrygt ett sekel har den anrika och samtidigt framåtblickande servicepartner troget och effektivt förtöjt fartyg som anlöper Göteborgs Hamn. Utbudet av tjänster har utvecklats successivt och idag består den breda tjänsteportföljen av en komplett serviceverksamhet som förutom förtöjning och losskastning täcker mindre bogseringar, uthyrning av arbetsbåt med licensierad skeppare samt diverse kringtjänster inom hamnområdet.

När det gäller godsvolymer och antal ton som hanteras per år, anses Göteborgs Hamn vara Skandinaviens i särklass största och kanske även mest framträdande hamn. Det komplexa förtöjnings- och serviceuppdraget kräver god planering samt kunnig och erfaren personal i beredskap dygnet runt, året om.
– Precis som vårt motto vittnar om så kan befälhavaren alltid lita på oss i alla väder, då vi levererar en effektiv service dygnet runt, vilken dag som helst på året. Det var med dessa värderingar som företaget en gång grundades, redan 1911, och vi kännetecknas av samma principer idag. Med vår långa erfarenhet är vi redo att lösa praktiskt taget alla problem som kan uppstå i hamn, säger planeringschef Klas Dahlberg.

Erfarenhet och engagemang
Idag har Klippans Båtmansstation tillgång till alla tänkbara tekniska hjälpmedel för att skapa en fullständig bild av hamnområdet när som helst på dygnet.
– Vi kan förutse situationer och planera runt eventuella hinder. Vår ambition är givetvis att leverera en ytterst effektiv service till fartyg som anlöper Göteborgs Hamn, eftersom vi är fullt medvetna om de stora kostnaderna som förknippas med ett fartygs stillestånd.
Stationen är bemannad med fem till sju anställda dygnet runt, som mellan anlöp är upptagna med att serva företagets egen utrustning och flotta på fem fartyg plus flera landbaserade fordon.
– Våra båtmän har lång erfarenhet från sjöfarteneller fiskeindustrin. De är vana att arbeta med wire eller tross på kajer och i arbetsbåtar.Med våra 30 anställda utgör vi den största samt en av Nordens äldsta förtöjnings och servicepartners, fortsätter Klas Dahlberg.
Förutom att serva anlöpande fartyg utför företaget även all tänkbar service inom hamnområdet med sina arbetsbåtar. Diverse uppdrag såsom mindre bogseringar, ombordsättning vid passerande fartyg eller uthyrning av arbetsbåt med erfaren skeppare hör således till vardagen för Klippans Båtmansstation.

I utvecklingens framkant
Förutom punktlighet och ansvar, ställer Klippans Båtmansstation stort fokus på både säkerhet och god miljöpraxis. Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2008, och ännu en certifiering är på gång för att täcka miljöområdet enligt ISO 14001.
– Genom vårt medlemskap i Sveriges Båtmäns Förening, European Boatmen´s Association samt International Boatmen’s-Linesmen’s Association, får vi regelbunden uppdatering av vad som sker inom olika hamnar i Europa och Nordamerika. Det är väldigt viktigt för oss att ligga i utvecklingens absoluta framkant gällande regelverk och certifieringar, förklarar Magnus Arvidson, fjärde generationens vd på Klippans Båtmansstation.
Verksamheten grundades av Axel Mauritz Arvidsson, en från USA återvändande båtman som ville pröva lyckan i Sverige och återigen bygga upp ett liv i landet. Företagets första kontor var inte mer än ett litet skjul som sattes upp i nära anslutning till detforna varvet, Gamle Varvet, dagens Stigbergskajen i centrala Göteborg.
Dagensvälutrustade och tekniskt belamrade kontor ligger i Klippans kulturreservat, med ett upptäckningsområde omfattande cirka 12 kilometer från Torshamnen i väst till kajerna längs Göta Älv i öster.