Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Behovsanpassade och rationella IT-tjänster lyfter Skellefteås företag

Som ett av Nordens största och mest heltäckande IT-bolag tillhandahåller och utvecklar EVRY lösningar som genererar nytta för deras kunder. Effektiva IT-system för affärsutveckling utgör grunden för verksamheten och från Skellefteå vänder sig EVRY till företag och organisationer i alla storlekar, inom alla branscher.

Kärnverksamheten för EVRY i Skellefteå kretsar kring utveckling och implementering av affärssystem som genererar nytta. Det handlar om ett samspel mellan verksamhetsutveckling och rätt IT-lösning.
– Vi garanterar ett brett ansvarstagande inom allt från infrastrukturfrågor via affärskritiska lösningar till affärsarkitekturfrågor. Fokus ligger på långsiktiga samarbeten där vi hjälper kunderna att uppnå ökad lönsamhet tack vare smarta, effektiva lösningar som rationaliserar verksamheten, förklarar Stig Rönnblom, vd på EVRY i Skellefteå och Umeå.

God kontinuitet i Skellefteå
Affärssystem kan liknas vid ett företags ryggrad. Utan ett välfungerande, robust system kollapsar snart hela verksamheten.
– Att implementera och driva ett affärssystem är en lång process som kräver ingående kunskap om hur systemet är uppbyggt, men även om hur kundens verksamhet fungerar för att kunna optimera systemet efter specifika behov. Vi har skapat en god kontinuitet i vår verksamhet här i Skellefteå, anser Stig Rönnblom.
EVRYs kunder finns inom alla branscher och segment. Ofta har de dotterbolag i minst ett land till, att kunna anpassa systemen till en internationell marknad blir därför allt viktigare. Digitala affärer är också ett viktigt och ständigt expanderande område.

IT-stöd för affärskritiska lösningar
EVRY har ett förflutet i Skellefteå med rötter som sträcker sig tillbaka till 1980-talet. Idag erbjuder EVRY ett komplett IT-stöd för affärskritiska lösningar med tjänster kring support, förvaltning och drift av affärsprocesser, integrationer och elektroniska affärer. Det handlar ofta om åtaganden som levereras med heltäckande funktionsansvar.
– Sammantaget utgör dessa tjänster grunden till ett starkt erbjudande som gör oss till en framstående partner för att effektivisera kundernas IT-funktioner. Fördelarna är många, bland annat kan kunden själv välja vilka tjänster/kompetenser man vill köpa och på så sätt erhålla en rationell IT-funktion utifrån sina behov, understryker Paul Aronsson, vd för affärsenheten Business Critical Services i Skellefteå.
EVRY växer i takt med att allt fler företag och organisationer väljer att säkra upp och rationalisera sina verksamheter. Erbjudandet ska vara så omfattande att kunderna inte ens ska överväga att bygga upp något liknande själva, eftersom EVRY kan göra det mycket mer kostnadseffektivt.

Skapar regional tillväxt
EVRY har en mycket offensiv tillväxtambition, inte bara i Skellefteå och Norrland utan över hela Sverige. Just nu finns ett påtagligt rekryteringsbehov i Skellefteå som även speglar regionens utveckling.
– Vi vill bidra till att uppnå visionen för Skellefteå 2030 genom att skapa tillväxt i det regionala näringslivet. Det gör vi dels genom att skapa arbetstillfällen men kanske framförallt genom våra tjänster som hjälper regionens företag att rationalisera, effektivisera och förbättra sina verksamheter. Det är så vi skapar konkurrenskraft tillsammans med våra kunder, säger Paul Aronsson avslutningsvis.