Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Bengtsfors blickar framåt med optimism

Bengtsfors tror på en fortsatt aktiv dialog med näringslivet. Tillsammans med engagerade entreprenörer och föreningar har Bengtsfors skapat en attraktiv arbetsmarknad präglad av mångfald och en stark framtidstro.

Bengtsfors var länge starkt beroende av större industrier som sysselsatte merparten av kommunens arbetskraft, inte minst Volvo som fram till slutet av 1990-talet hade sin sätestillverkning i Bengtsfors. Strax innan 2000-talets början hade kommunen tappat cirka 1700 arbetstillfällen, men istället för att tappa modet helt svarade Bengtsfors med att etablera ett riskkapitalbolag för att driva på framtida utveckling i nya riktningar. Läget förändrades och Bengtsfors kunde återigen tala om tillväxt och utveckling.

Entreprenörsanda värd att vara stolt över
Dagens Bengtsfors blickar framåt med optimism. Tack vare samarbeten över gränserna, dels mellan Bengtsfors och andra kommuner i regionen och mellan kommun och företag, har Bengtsfors framtiden för sig. Industriarvet och tillverkningskompetensen finns kvar och har tillgängliggjorts för större marknader genom samarbete med Norge bland annat.
Bengtsfors förenar sin småskalighet med stora visioner. Bland annat så har man med hjälp av engagemang från Stenebyskolan visat att det går att leva på konst och hantverk. Skolan samlar utbildningar på olika nivåer, både studieförberedande och hela högskoleprogram, med skapande inriktning. 
Skolan har av Västra Götalandsregionen fått en utökad budgetram för 2014 och kommer således att kunna växla upp ett steg med ännu fler insatser som gynnar såväl studenter, lokalsamhället och det lokala näringslivet. Sedan flera år anordnas det konstutställningar av hög kvalitet på skolan.
De kreativa näringarna får också mycket uppmärksamhet via hantverksmuseet, Halmens Hus, som är Nordens enda museum för halm och som lockar tusentals besökare varje år.
– Bengtsfors är hemvist för många duktiga företagare. Vi har många exempel, en av våra entreprenörer levererar samtliga kajaker till svenska landslaget och de senaste två åren har Svenskt Näringslivs pris som Fyrbodals mest företagsamma person delats ut till Bengtsforsföretagare.
Vi har lyckats skapa en positiv anda för hela bygden, något som vi kan vara stolta över och marknadsföra tillsammans, säger kommunstyrelsens ordförande Per Eriksson.
Kommunen driver även ett eget bemanningsföretag för ungdomar, Majbergets rekrytering, som är en viktig resurs för både företag och unga arbetssökande.

Bengtsfors kan och vill utvecklas!
Bengtsfors vågar sticka ut hakan och göra reklam för en riktigt bra företagarkommun. Bengtsfors är med sina 399 sjöar även en mycket attraktiv boendekommun med fantastiska möjligheter till sjönära boende. Samtidigt finns närheten till storstadsregioner, Bengtsfors ligger ungefär mitt emellan Göteborg och Oslo.
Kommunen har en ny översiktsplan där man tar fasta på möjligheten för utveckling av strandnära bostäder. Tillsammans med de stora satsningar som gjorts på infrastrukturen, bland annat med ett väl utbyggt fibernät, är detta ett av Bengtsfors främsta konkurrensmedel för framtiden.
– Vi har bevisat att vi kan och vill utveckla vår arbetsmarknad, våra företag och vår boendemiljö i Bengtsfors – jag känner en stark drivkraft här i kommunen som utan tvekan kommer att ge storartade resultat, avslutar Per Eriksson med påtaglig stolthet i rösten.