Mån 11 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bengtsfors Energi bygger för 100 procents fibertäckning

Bengtsfors Energi ser till att kommunens invånare får tillgång till ett driftsäkert elnät och bygger samtidigt ut fiber till såväl privatpersoner som kommunala och privata fastighetsbolag. Att Bengtsfors kommun ska kunna nå regeringens bredbandsmål till 2020 ser projektchefen Adam Johansson på Bengtsfors Energi som rimligt.

Bengtsfors Energi är ett företag med långa anor. Redan 1916 inleddes samarbetet mellan de två lokala aktörerna Bengtsfors Belysningsbolag samt Elektrokemiska AB, som lade grunden till dagens verksamhet inom det kommunala energibolaget. Att bengtsforsborna ska kunna ta för givet att det alltid finns el i väggen är en självklarhet, och ambitionen är att det inom en snar framtid ska vara lika självklart att det även finns fiber framdragen till varje fastighet.

Fördel med schablonpris
Många kommuner har kommit långt i sin utbyggnadsprocess, men det är viktigt att komma ihåg att alla kommuner inte har samma förutsättningar rent geografiskt.
– Uppskattningsvis skulle jag säga att vi har kommit ungefär halvvägs med vår fiberutbyggnad i dagsläget. Bengtsfors kommun består av flera mindre tätorter och det finns mycket skog och sjöar i området. Det innebär naturligtvis en utmaning när vi ska gräva ner fibern, men trots det så har vi redan nu en hög anslutningsgrad, säger Adam Johansson.
Bengtsfors Energi var tidigt ute med att bygga ihop de mindre orterna, och nu återstår färdigställande genom förtätning i befintliga fiberområden.
I nära samverkan med flertalet lokala fiberföreningar har Bengtsfors Energi lyckats dra ut fiber även till mycket små landsbygdsorter i utkanten av kommunen. Det är Adam Johansson stolt över. En annan aspekt som han anser gynnar utvecklingen är det fastställda schablonpriset på 15.000 kronor per anslutning, som gäller oavsett var i kommunen man bor. Det innebär att man som kommuninvånare redan på förhand vet hur mycket det kommer att kosta, och en prislapp på 15.000 kronor är i många fall långt under vad invånare i andra kommuner får räkna med för att få tillgång till marknadens mest framtidssäkra bredband.

Fiber överlägset allt annat
Adam Johansson tycker att det ser ljust ut när man talar om Bengtsfors och en uppkopplad framtid. Redan idag bygger energibolaget för 100 procents täckning, där alla hushåll som passeras kommer att ha möjlighet att koppla upp sig senare om man mot förmodan inte valt att göra det direkt.
– Fiberkommunikation är det mest framtidssäkra alternativet som finns idag. Att välja fiber är i princip lika med att höja värdet på sin fastighet med mycket mer än vad uppkopplingen kostar. Dessutom får man tillgång till ett brett sortiment av bredbandstjänster via det kommunala stadsnätet, upplyser Adam Johansson.
Fiber är också det mest tillförlitliga tekniska alternativet som finns, med enormt hög driftsäkerhet. Ingen annan teknik kan lova kommunikation med ljusets hastighet, med nära 100 procents driftsäkerhet dygnet runt, året om.