Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Bengtsforshus bygger nytt i centrum

Det talas återigen om tillväxt och utveckling i Bengtsfors kommun. Efter många års återhållsamhet vågar det allmännyttiga bostadsbolaget Bengtsforshus satsa på nyproduktion för att möta de senaste årens befolkningsökning. Snart är de nybyggda lägenheterna på Hagalund fullt uthyrda, och samtidigt projekteras nya bostäder intill en befintlig fastighet i tätorten.

Bengtsfors var länge starkt beroende av större industrier som dominerade näringslivet. Strax innan 2000-talets början hade kommunen tappat cirka 1700 arbetstillfällen, men istället för att tappa modet helt svarade Bengtsfors med att etablera ett riskkapitalbolag för att driva utvecklingen i nya riktningar. Läget har stabiliserats med ett mer diversifierat näringsliv, och idag stiger Bengtsfors i graderna då allt fler upptäcker fördelarna med naturnära boenden till rimliga priser.
– Vi tror på en fortsatt positiv utveckling och därför har vi valt att bygga nytt både på Hagalund och invid vår befintliga fastighet Nygård, där det idag finns folktandvård, vårdcentral och apotek bland annat, kan vi med fördel projektera för nya bostäder genom tillbyggnad, informerar Pär Nilsson, vd på Bengtsforshus.
I första steget projekteras det för att få fram en hållbar kostnadskalkyl, därefter följt av ytterligare styrelsebeslut. Förslaget vilar på att Nygård ska byggas ut för att möjliggöra folktandvårdens expansion och samtidigt få ett par våningar med trygghetsboenden, samt även ett par våningar med vanliga lägenheter. Temagruppen arbetar i skrivande stund med att ta fram skisser på hur det kan komma att se ut.

Stoltserar med sjöutsikt
Det ökande intresset bådar gott för Bengtsfors. Av Hagalunds 16 lägenheter är mer än hälften uthyrda. Många av lägenheterna har sjöutsikt över den intilliggande sjön Lelången. De nya lägenheterna vid Nygård kommer samtliga att få sjöutsikt.
Bengtsfors erbjuder med sina 399 sjöar fantastiska möjligheter till sjönära boende – till en mycket rimlig kostnadsnivå. Det är ofta ett högt värderat komplement, och runt om i Bengtsfors finns många sjönära lägen som med fördel skulle kunna förädlas med nya bostäder.
Kommunen har en ny översiktsplan där man tar fasta på möjligheten för utveckling av strandnära bostäder. Tillsammans med de stora satsningar som gjorts på infrastrukturen, bland annat med ett väl utbyggt fibernät, är detta ett av Bengtsfors främsta konkurrensmedel för framtiden.