Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bergs kommun rankas högt

I en rapport som Biznode presenterat gällande aktiebolagens utveckling i Jämtland mellan 2009 – 2014 utmärker sig Bergs kommun med särskilt goda resultat när det gäller skapande av nya arbetstillfällen. I rankningar från UC bidrar aktiebolagens tillväxt till att placera Bergs kommun på andra plats i Sverige 2014, och nionde plats i fjol.

Att det går så bra för företagen i kommunen menar näringslivschefen Anders Englund har en stark koppling till att näringslivet är mångfacetterat som varvas med en växande besöksnäring.
– Flest sysselsatta finns inom tillverkande industri, men vår kommun är liksom våra grannar Härjedalen, Åre och, Östersund en stark besökskommun tack vare vinterdestinationer som Vemdalen, Bydalsfjällen och Ljungdalsfjällen. Vi har fortfarande fler fritidsfastigheter än hushåll i kommunen och det om något vittnar om besöksnäringens omfattning.

Stark efterfrågan på fritidshus och boende
Det byggs mycket nytt i Bergs kommun, framför allt fritidshus men även efterfrågan på året-runt boende ökar. I skrivande stund finns det detaljplaner för att bygga ut fritidsboende med ungefär 8000 bäddar vilket motsvarar en investering på bortåt 2,5 miljarder om allt byggs.
– Detaljplanerna har presenterats för att skapa förutsättningar för en utveckling som redan nu är tydlig i och med den kraftiga efterfrågan som råder på fritidshus. Extra intressant är att det redan har sporrat till en etablering av en husfabrik i Klövsjö. Parallellt undersöks möjligheterna för etablering av ett hotell i Ljungdalen, berättar Anders Englund vidare.

Ser ljust på gemensam framtid
Näringslivet mår bra i Bergs kommun. Mellan 2009 – 2014 kunde företagen visa en tillväxt i antal nya arbetstillfällen som låg långt över riksgenomsnittet. Tillväxten kretsar inte enbart kring turiststråken i fjällen, utan omfattar enligt näringslivschefen alla områden och många olika branscher.
– Vi lever och verkar i en mycket företagsam region. Enbart i vår kommun finns över 1300 företag varav drygt 320 är aktiebolag. Det är imponerande siffror med tanke på att invånarantalet ligger på omkring 7000.
Som avslutning säger Anders Englund:
– Från kommunens sida görs olika insatser både för att främja etablering av nya företag och för att stärka befintliga. Vi ser mycket ljust på kommunens och näringslivets gemensamma framtid.