Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Bergteknisk forskning behövs för att utveckla Sveriges infrastruktur och gruvor

Urbaniseringen sker snabbare i Sverige än i de flesta andra länder och med det föds både nya möjligheter och utmaningar. Infrastruktur, bostadsplanering och samhällsservice måste planeras i enlighet med de nya krav som ställs i samband med att fler söker sig till städerna. Framtida snabbtågslinjer är en del av utvecklingen som i sin tur ställer nya krav på stadsplaneringen. Mitt i utvecklingen verkar Stiftelsen Bergteknisk Forskning (BeFo).

Stora infrastrukturella projekt som Västlänken i Göteborg och Förbifart Stockholm ställer krav gällande kunskap om markens egenskaper. BeFo har sedan länge arbetat för att sprida information och kunskap som behövs för den typen av projekt, men verksamheten omfattar hela bergbranschen och därmed även gruvorna. Här finns en korsbefruktning mellan gruvor och infrastruktur där tekniska landvinningar inom det ena området bidrar till det andra. Stiftelsens huvuduppdrag är att initiera, planera och finansiera forskningsprojekt inom bergteknik och bergmekanik för att utveckla bergbyggandet över tid.

Bidrar med forskning och kompetens
Bergbranschen är beroende av tekniska framsteg. Således ligger den tekniska utvecklingen inom branschen även till grund för viktiga samhällsprojekt. BeFo spelar en nyckelroll i det på flera sätt. Framförallt handlar det om att nyttiggöra aktuell forskning som kan bidra till bättre metoder och ökad säkerhet inom det moderna bergbyggandet.
Idag står ett 40-tal huvudmän bakom BeFo. De representerar alla led inom bergbranschen från beställare och konsulter till entreprenörer och leverantörer. Samtidigt som BeFo är en nationell resurs som samordnare av bergteknisk forskning är stiftelsen även viktig ur internationell synpunkt. Det manifesteras bland annat genom att kansliet för International Society for Rock Mechanics finns inom BeFo.
Förutom forskningen i sig bidrar BeFo även med kompetens som behövs inom branschen i form av ingenjörer som genomgått en gedigen forskarutbildning och avlagt doktors- eller licentiatexamen. Många forskare går vidare i olika roller inom de företag som beställer eller utför bergbyggaruppdrag. Att vara en del av kompetensförsörjningen har varit grundläggande sedan stiftelsen bildades på 1970-talet.

Utvecklingsmöjligheter trots mogen bransch
BeFo har ett antal höjdpunkter under året varav Bergmekanikdagen är en. Forskningsdirektör Per Tengborg lovar att evenemanget kommer att bli extra festligt i år med tanke på att det firar 50 år.
– Bergmekanikdagen samlar mellan 200 – 250 personer inom branschen och i år har vi satt ihop ett program med tillbakablickar dagen till ära. Vi kommer även att blicka framåt och sia om de kommande 50 årens utveckling. Hur kommer framtidens infrateknik och gruvdrift att se ut? Den frågan kommer att ställas vid sidan av paneldiskussioner och projektpresentationer, informerar Tengborg.
Det byggs mer än någonsin inom svensk infrastruktur. Tunnelbaneprojektet och Förbifart Stockholm anses vara norra Europas största infrastrukturprojekt. Trots att branschen är mogen finns det en hel del utvecklingsmöjligheter för framtiden.
– Vi ser möjligheter att utveckla tekniken för att bygga mer effektivt framöver, konstaterar Per Tengborg. Vi måste utveckla nya metoder för att hantera överraskningar som berget bjuder på. Det är speciellt viktigt nu när man börjar planera för mer utvecklat nyttjande av den tredje dimensionen neråt och utvecklar ny infrastruktur under jord.