Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

Berör all samhällsbyggnad

Mätcenterkoncernen är inte bara norra Europas största aktör inom mätteknik och mätrelaterade tjänster. I Sverige har Mätcenter dessutom på ett eller annat sätt varit delaktiga i de flesta eller rentav samtliga större samhällsbyggnadsprojekt, från norr till söder. Det gör koncernen till den mest heltäckande leverantören av just mättjänster, ett område som präglar all typ av samhällsbyggnad.

Mätcenter lyckas med stor framgång förena lokal förankring med internationell expertis.
– När det gäller kompletta mättjänster för fysisk samhällsbyggnad är det ingen som slår oss på fingrarna, konstaterar koncernchef Fredrik Andershed vid huvudkontoret i Örebro.
Som en del av Mätcenter Group kan Örebrokontoret dra nytta av den internationella koncernens breda utbud vad gäller specialistkompetens och skräddarsydda mättjänster. Samtidigt är företaget lokalt förankrat med många nyckelkunder i Örebro sedan flera decennier. Örebrokontoret levererar dessutom tjänster till kunder över hela Europa.

Höjer yrkets status
Hög kompetens med spets kännetecknar Mätcenter generellt. Svenska Mätcenter har byggt upp en lukrativ verksamhet i exempelvis Tjeckien, där det är sju års högskolestudier som gäller för att bli mätingenjör. Den vassa kompetensen kommer även Skandinavien tillgodo genom bolagets representation även i Finland och Norge.
– Vi har sedan länge haft en egen utbildningsavdelning, som vi numera marknadsför som Mätakademien, där vi förutom att kompetensutveckla våra medarbetade dessutom erbjuder utbildningar till både kunder och branschkollegor. Vi är dessutom involverade lokalt i diverse projekt och utbildningar tillsammans med både Örebro universitet och Yrkeshögskolan, berättar Fredrik Andershed.
Enligt Fredrik ska samarbetet med universitetet höja yrkets status. Han fortsätter:
– I många andra länder anses mätteknik vara ett mycket avancerat område som kräver många års högre studier. Genom att delta i branschunika forskningsprojekt hoppas vi på en djupare förståelse för vad våra tjänster tillför.
Mätcenter har dessutom samarbeten med många andra universitet och högskolor, både inom och utanför Sveriges gränser. Enligt Fredrik är det en viktig aspekt för att även fortsättningsvis kunna bidra till den sociala hållbarheten där nästa generations mätkonsulter får en inblick i hur branschen ser ut och Mätcenter i sin tur får ta del av ny kunskap inom området.

All samhällsbyggnad kräver mättjänster
Idag har Mätcenterkoncernen cirka 250 medarbetare fördelade på ett 20-tal kontor i sex länder. För bara fem år sedan var medarbetarantalet knappt en fjärdedel, vilket visar på den starka utveckling som kännetecknar branschen.
– Inget samhällsbyggnadsprojekt kan genomföras utan tillförlitliga mättjänster, understryker Fredrik Andershed.
Mätkonsultbranschen kan uppfattas smal, men enligt Fredrik finns det en stor utvecklingspotential framöver. Speciellt inom nya områden där man tidigare inte haft så stort inflytande som idag. Gruvor, stora fastighetsprojekt och infrastruktur är exempel på traditionella områden där Mätcenter sedan länge är väletablerade. Ett starkt växande område är retail, där företagets tjänster kan användas för att planera butiksinredningar till exempel.
– Tekniken går framåt hela tiden och utvecklingen gör att vi kan bidra med vår kompetens inom fler affärsområden än tidigare, kommenterar Fredrik Andershed avslutningsvis.