Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Besöksnäringen är Jämtland Härjedalens största tillväxtmotor

Besöksnäringen är en basnäring i Jämtland Härjedalen och samtidigt en av Sveriges snabbast växande näringar. Regionens tradition av småföretagande och entreprenörskap bidrar också till en stark tillväxt inom besöksnäring och upplevelseinriktad verksamhet. I Jämtland Härjedalen finns flera forsknings- och utbildningscentrum vilket skapar spetskompetens som driver på ytterligare utveckling.

Under tioårsperioden 2001-2011 ökade besöksnäringens omsättning med hela 67 procent i Jämtland Härjedalen. För riket som helhet landade ökningen på 47 procent under samma period. Intressant är också att turismens exportvärde i Sverige ligger på cirka 100 miljarder kronor, vilket är större än järn- och stålbranschen samt personbilsbranschen tillsammans.
– Besöksnäringen är en av våra viktigaste basnäringar i Norrlands inland. Den bidrar till stora regionala investeringar och genererar tusentals arbetstillfällen, inte minst för unga arbetssökande där besöksnäringen är en viktig inkörsport till arbetslivet, konstaterar Mats Forslund, vd för den regionala turismorganisationen Jämtland Härjedalen Turism.

Behöver slå på stort
Besöksnäringen är världens snabbast växande näring och förutspås växa snabbare än världsekonomin under kommande decennier.
– Vi har ett bra utgångsläge men behöver fler stora aktörer som kan medverka i större, strategiska investeringar och komplettera de mindre verksamheterna. Vi ser framförallt att detta skapar tillväxt genom att de större aktörerna efterfrågar tjänster hos de mindre och på så sätt bildas ett ekosystem där alla kan leva gott genom samarbete, förklarar Mats Forslund.
En del av utvecklingen drivs av de regionala forsknings- och utvecklingscentrum som finns på plats, såsom Nationellt Vintersportcentrum, Etour och SportsTech. De samverkar inom regionens innovationssystem Peak Innovation och främjar framförallt kompetensförsörjningen men ser även till så att intresse skapas för viktiga framtidsfrågor inom bland annat hållbarhet.
– För att locka hit större aktörer måste vi kunna visa upp en bred verksamhet som dessutom är långsiktigt hållbar, och det kan vi med råge. Här finns möjligheter för den som vill och vågar satsa.

Stora utvecklingsmöjligheter
Som exempel på aktuella investeringar i regionen nämner Mats Forslund skilodgen i Tänndalen, Skistars investering i tre nya liftar i Åre kommande säsong samt ett nytt hotell och fler kommersiella fastigheter på Vemdalsskalet. Till det kan läggas en rad företag som profilerat sig inom ekoturism, ett ökat intresse för den lokala maten och fortsatta satsningar på stora evenemang med kampanjer för både ett alpint VM i Åre och ett VM i skidskytte i Östersund. Det norska beslutet att elektrifiera järnvägen västerut från Storlien mot Trondheim får stor betydelse för att utveckla den regionala infrastrukturen.
– De större satsningarna i kombination med en rad utvecklingsprojekt inriktade mot bland annat affärsutveckling, ökad export och ökad marknadskommunikation gör att vi räknar med stora utvecklingsmöjligheter i hela Jämtland Härjedalen framöver, avslutar Karin Grahnlöf som är projektchef på Jämtland Härjedalen Turism.