Ons 25 maj / År 40 / Nr 1 2022

Besöksnäringen stärks med hållbarhetsfrågor

Redan 2008 tog den regionala turismorganisationen Jämtland Härjedalen Turism fram en hållbarhetspolicy för att understryka besöksnäringens roll i regionens hållbara utveckling. Policyn har utvecklats till tio punkter vilka sammanfattar inriktningen på destinationernas och regionens strategiska åtgärder som bidrar till ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet. Jämtland Härjedalen Turism svarar på destinationsbolagens efterfrågan och lyfter nu hållbarhetsfokus till en ny nivå.

Ingrid Hedlund som är turismutvecklare på Jämtland Härjedalen Turism var med och tog fram den första hållbarhetspolicyn som implementerades 2008. Nu görs en revidering av policyn för att skapa ännu bättre förutsättningar för destinationsbolagen att följa och leva upp till de olika punkterna.
– Vi vill framförallt uppmuntra till att våga tänka nytt och satsa på hållbarhet och vi arbetar mycket aktivt med att marknadsföra vår strategi och hur vi kan hjälpa till i olika utvecklingsprojekt. Åre är en av fem destinationer som fått extra medel från regeringen för hållbar destinationsutveckling vilket vi tror kan inspirera andra destinationsbolag i vår region, berättar Ingrid Hedlund.

Omvandlar ord till verklighet
Nu planerar Jämtland Härjedalen Turism att genomföra ett seminarium med workshops för destinationsbolagen och de större evenemangsarrangörerna i regionen. Under en dag får deltagarna formulera en fråga som fokuserar på hållbarhet och som destinationsbolagen ska lösa under kommande år, vilket kommer att följas upp och kommuniceras på bred front.
– Det handlar helt enkelt om att vi gör verklighet av det vi säger att vi ska göra. Resultatet blir besöksnäringens bidrag till de regionala miljömålen. Vi knyter därmed ihop påsen och sammanfattar arbetet som vi påbörjade redan för fem år sedan, konstaterar Ingrid Hedlund.

Fokus på hållbar turismutveckling
Det pågår ett flertal regionala projekt i Jämtland Härjedalen. Utveckling av destination Åre är ett av de största med nationellt stöd men det finns också ett flertal intressanta mindre verksamheter med en motsvarande inriktning. Ett exempel på ett företag som valt att arbeta efter en tydlig hållbarhetsidé är upplevelseföretaget Rid i Jorm i nordvästra Jämtland. Med en genuin omtanke om den egna bygden, respekt för grannar och en känslig natur samt ett kreativt nytänkande och kvalitetsarbete sätter ägarna Ola och Elin Sundqvist hållbarheten främst.
– Genom att nyttja lokal arbetskraft, servera lokal mat och göra lokala inköp kan vi alla med stolthet värna och utveckla vår landsbygd, säger Ola Sundqvist.

Stärker Jämtlands konkurrenskraft
Besöksnäringen tar sitt ansvar för lokala, regionala och nationella miljömål. Revideringen av hållbarhetspolicyn ligger rätt i tiden då klimatfrågan är en av de hetaste politiska debatterna i världen just nu.
– Det vi gör ska bidra till att Jämtland Härjedalen behåller och stärker sin position som besöksregion ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Gäster och konferensköpare efterfrågar hållbara alternativ allt mer och här vill vi vara konkurrenskraftiga inför framtiden, säger Mats Forslund, VD Jämtland Härjedalen Turism.