Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Beteendeförändring sparar resurser och miljö

Västerås allmännyttiga bostadsbolag Bostads AB Mimer tar miljöarbetet till en ny dimension med sin senaste lansering: Gröna Hem – ett avtal för framtiden. Med satsningen söker Mimer uppmuntra dem som redan idag är engagerade i olika miljöfrågor och samtidigt locka fram intresset hos hyresgäster som inte riktigt är där ännu. Andemeningen är att även små och enkla förändringar i vardagen kan göra en stor insats för miljön.

Mimers miljöarbete går flera decennier tillbaka. En avgörande faktor för att lyckas är att få med sig hyresgästerna och engagera kring klimat- och miljöfrågor eftersom det är något som påverkar alla.
– Ett av de främsta budskapen som vi vill förmedla genom våra miljösatsningar är att det går att leva och bo mer hållbart utan att det innebär stora uppoffringar gällande livskvalitet och bekvämlighet, förklarar Anna Wadsten, sakkunnig i miljöfrågor på Mimer.

Ett avtal för framtiden
Med Gröna Hem hoppas Mimer på att kunna bidra till ett ännu större intresse kring miljöfrågor genom att fokusera på miljösmart boende. Fördelarna är många såsom resursbesparing och bättre totalekonomi – och inte minst möjligheten att göra en stor skillnad för framtiden.
– Vi har funderat på att införa en satsning som Gröna Hem ganska länge. Nu har vi alla förutsättningar för det och har precis lanserat konceptet i ett pilotområde på Skallberget i Västerås. Vi ska arbeta område för område och till slut kommer alla våra hyresgäster att erbjudas möjligheten att teckna ett grönt avtal inom Gröna Hem, som givetvis är kostnadsfritt för hyresgästerna, upplyser Anna Wadsten.
Rent praktiskt genomförs Gröna Hem genom att hyresgästen ingår ett frivilligt avtal med Mimer om att leva mer hållbart. Man ska bland annat försöka spara energi i vardagen, använda mer miljövänliga produkter och källsortera sitt hushållsavfall. Avtalet inleds med en webbaserad utbildning som följs av ett frivilligt hembesök i syfte att leta energitjuvar som till exempel droppande kranar och rinnande toaletter.

Inspirera för beteendeförändring
Mimers nytänkande kring miljöfrågor kommer även sannolikt att inspirera andra bostadsbolag framöver. Alla vinner på utfallet som man hoppas på med Gröna Hem, och för Mimer handlar det inte i första hand om att spara ekonomiska resurser utan om att göra en ren insats för miljön och framtiden .
– I grunden handlar det om att inspirera till en beteendeförändring genom att öka kunskapen om hur vårt levnadssätt påverkar vår miljö, förklarar Anna Wadsten vidare. Dessutom ska det vara lätt att göra rätt, därför får alla hyresgäster som tecknar ett grönt avtal ett startpaket med praktiska saker som förenklar miljöarbetet i vardagen, till exempel diskpropp, matavfallskorg och sorteringskasse för elavfall.
Startpaketet innehåller även erbjudanden från flera samarbetspartners, bland annat ett prova-på medlemskap i bilpool och erbjudande om solel.

Vill vara inspirationskälla
Mimer har länge haft miljöfrågorna högt upp på agendan. Företaget har bland annat ett eget vindkraftverk som producerar el motsvarande cirka 40 procent av årsförbrukningen av fastighetsel. Mimer har också arbetat aktivt under många år för att anpassa såväl nya som befintliga hus efter nya miljökrav.
– Vi värnar om hyresgästerna och tar samtidigt ett stort miljöansvar. Vi hoppas att våra insatser ska fungera som en inspirationskälla för såväl hyresgäster som andra intressenter. Alla kan inte göra allt men alla kan bidra med något och tillsammans kan vi åstadkomma en omfattande förbättring för miljön, säger Anna Wadsten avslutningsvis.