Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Betongtillverkande familjeföretag har en nyckelroll i samhällsutvecklingen

KG Nilssons cementgjuteri är ett anrikt familjeföretag i södra Halland, närmare bestämt i Våxtorp, där verksamheten även grundades 1938. Under drygt 80 år har det halländska cementgjuteriet varit en viktig del av södra Sveriges samhällsutveckling, som leverantör av byggmaterial och färdiga byggelement i betong.

Cement är huvudbeståndsdelen i betong, som i sin tur är det mest använda byggmaterialet i det moderna byggandet. Betong används för att bygga bostadshus och andra fastigheter, samt broar, dammar, tunnlar, bullerskydd, vägar, flygfält, vattentorn och reningsverk. Materialet finns också i avloppsrör, pålar, marksten och takpannor. Med andra ord ett mycket användbart och mångsidigt material.

Vana vid specialtillverkning
Om man ser till materialets karaktär så är det tydligt att tillverkningen bör ske så nära kunden som möjligt. KG Nilssons cementgjuteri levererar betongelement, trappor, stödmurar och rör till entreprenörer inom bygg- och anläggningsbranschen företrädelsevis i Halland och Skåne. Under årens lopp har man hunnit leverera material till några av regionens största byggprojekt, något som vd:n Dennis Nilsson är mycket stolt över.
– Nya produkter smyger sig in i sortimentet hela tiden och vi kan idag tillverka i princip allt våra kunder kan tänkas behöva i betong. Vi har ett brett sortiment av standardprodukter men kan snabbt ställa om vid behov, vi är vana vid specialtillverkning och korta leveranstider, säger Dennis.
Förr var betongtillverkningen säsongsbetonad men sedan många år tillbaka levereras ett jämnt flöde av olika produkter under hela året. Eftersom KG Nilssons cementgjuteri ofta levererar till byggentreprenörer som verkar inom infrastrukturella projekt så är verksamheten igång vinter som sommar.

Växer med kunderna
KG Nilssons cementgjuteri är en betydande arbetsgivare för regionen och fabriken har framtiden för sig inte minst då man vågar satsa på ny teknik. Samtidigt kräver betongtillverkning stora inslag av hantverksmässigt arbete där vissa processer inte kan automatiseras.
– Vi har samlat på oss mycket hantverkskunnande under åren. Vi är noga med att prioritera utveckling av vår personal, och att skapa en atmosfär av trivsel. Vi ska ha roligt på jobbet, då kan vi leverera ännu bättre produkter, säger Dennis Nilsson.
Företaget har för närvarande 11 anställda. Framtidsstrategin bygger på att växa tillsammans med kunderna och leverera så mycket material som möjligt till en så konkurrenskraftig kostnad som möjligt. Kostnadseffektivitet är ett ledord, tillsammans med leveranssäkerhet och kvalitet. Kunderna kan lita på att KG Nilssons cementgjuteri fixar det mesta.